Skip to Content

Avfallsinnsamling i Stokke og Andebu

Forside - Aktuelt

02.09.19 Nå hentes avfallet med biler på biogass i Sandefjord kommune. Ny innsamlingskontrakt er i gang! Bor du i Stokke og Andebu skal henvendelser heretter rettes direkte til Sandefjord kommune eller NordReno, som nå samler inn avfallet i hele Sandefjord kommune

Oppstart av ny innsamlingskontrakt i Sandefjord kommune

Fra mandag 2. september var det oppstart av ny kontraktsperiode for innsamling av avfall fra innbyggerne i Sandefjord kommune.
Det var NordRen AS som, etter anbudskonkurransen, hadde det totalt sett beste tilbudet.

I konkurransen ble det blant annet stilt krav om bruk av biogass som drivstoff på renovasjonsbilene, som betyr at nå vil matavfallet som kildesorteres bli utnyttet til drivstoff på renovasjonsbilene også i Sandefjord kommune.

Innsamling i Stokke og Andebu

Tidligere har Vesar hatt ansvaret for innsamlingen i områdene tidligere Stokke og Andebu kommune. I forbindelse med inngåelse av ny innsamlingskontrakt er hele Sandefjord kommune samlet som et innsamlingsområdet, hvor det er Sandefjord kommune som administrerer innsamlingsordningen.

Det betyr at bor du i Stokke eller Andebu så skal du henvende deg enten til Sandefjord kommune eller direkte til NordRen om spørsmål vedr. renovasjonstjenesten.

Se mer informasjon om dette på hjemmesiden til Sandefjord kommune.

Back to top