Skip to Content

Fakturering hytter i Sande

Forside - Aktuelt

Vedr. fakturering for hytter i tidligere Sande kommune

Ved årsskifte slo tidligere Sande og Holmestrand kommune seg sammen til en kommune, Holmestrand.

I forbindelse med konverteringen av datagrunnlaget for fakturering ved sammenslåingen har det skjedd en feil. Denne feilen medfører at de som har hytte i tidligere Sande kommune kun har blitt fakturert for  1/2 renovasjonsgebyr ved utsending av faktura fra Holmestrand kommune 2. termin i år. Dette vil bli rettet ved at det sendes ut en ny faktura med resterende i 3. termin. 


Renovasjonsgebyr Holmestrand kommune

 

Back to top