Skip to Content

Klimavennlige tomater

Forside - Aktuelt

Visste du at matavfallet du kildesorteres gjenvinnes til ny mat?

Takk for at du kildesorterer - det nytter!

I 2019 delte vi ut lokalproduserte, klimavennlige tomater fra Den Magiske Fabrikken til deg. De klimavennlige tomatene var produsert på biogjødsel og grønn CO2 som produseres når matavfallet du kildesorterer gjenvinnes.

Gjenvinning av matavfall

Når du kildesorterer matavfallet ditt så blir det gjenvunnet ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Matavfallet blir til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.

 

Veksthuset

I tilknytning til Den Magiske Fabrikken er det også et boblevekthus. Her benyttes biogjødselen og grønn Co2 fra fabrikken til tomatproduksjon.

 

Klimatomater

I 2019 har det vært klimatomater til salgs i flere butikker i Vestfold.
I Januar 2020 vil man ikke lenger finne tomatene i butikkene. Tomatplantene tas ned, og veksthuset vil bli rengjort og klargjort for nye tomatplanter som settes inn i midten av februar.


 

Back to top