Skip to Content

Ny innsamlingsleverandør

Forside - Aktuelt

01.03.2019:
Mandag denne uken var det oppstart av ny innsamlingskontrakt med Norsk Gjenvinning
Renovasjon for Vesar- området. De overtok etter Ragn- Sells, som har benyttet underleverandøren Retur. Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør på gjenvinnings- og miljøtjenester.

Tildeling etter miljø, kvalitet og pris

I anbudskonkurransen ble det stilt strenge krav, for å sikre at man fikk leverandører med sterk økonomi og gode kontroll- og styringssystemer innen kvalitet og HMS, samt erfaring fra liknende oppdrag.
Tilbudene ble evaluert etter tildelingskriteriene miljø (30%), kvalitet (30%) og pris (40%). Dette resulterte i at tilbudet son vant frem ikke var det tilbudet som hadde laveste pris.

Det ble i tillegg stilt krav til kjøretøy på biogass med høy klimanytte.
Ved inngåelse av ny innsamlingskontrakt ble det stilt krav til overtakelse av ansatte med minimum de samme arbeidsbetingelsene som de har hatt. Dette er med på å gi en forutsigbarhet for renovatørene, i tillegg til at man sikrer at alle de dyktige og erfarne renovatørene får en mulighet til å bli med videre.

Kontrakten har en varighet på 5 1/2 år.

Norges største leverandør

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester, og er en totalleverandør av renovasjonstjenester i det kommunale markedet. De har mer enn 50 renovasjonskontrakter fordelt over hele landet, og fremstår som en ledende aktør på dette området. I tillegg har de flere kontrakter også i Sverige.

Vi opplever at prosessen med overgang til ny leverandør har gått smidig og bra.

Tidligere underleverandør konkurs

Vi er kjent med at vår tidligere kontraktspartner Ragn-Sells sin underleverandør Retur har gått konkurs. Dette medfører at renovatørene ansatt i Norsk Gjenvinning, som tidligere jobbet for Retur, ikke får utbetalt sin siste lønnsutbetaling fra Retur. For å ivareta sine medarbeidere i en vanskelig situasjon, sikrer Norsk Gjenvinning lønnsutbetaling til de som er berørt.
De private tar ansvar

Back to top