Skip to Content

Nye avfallsbeholdere i Holmestrand kommune

Forside - Aktuelt

Nå skifter vi ut beholdere i Holmestrand kommune

Det vil i løpet av høsten bli utlevert nye avfallsbeholdere i Holmestrand kommune.
Utleveringen vil starte fra uke 32, og gjelder de som har sekkestativ for restavfall og/eller kildesorteringsskap. Utskiftingen vil i hovedsak gjelde beboere i Hof, men også enkelte andre i Holmestrand som fremdeles har sekkestativ og kildesorteringsskap. Sms er sendt ut til huseierne som er berørt av utskiftningen.

Beholdere på hjul

Stativene vil bli byttet ut med beholdere på hjul, i plast. Overgangen til nye beholdere vil bidra til at det blir enklere å sortere og holde orden på avfallet ute, i tillegg til at jobben til renovatørene som henter avfallet blir tryggere, mindre belastende og mer hensiktsmessig. Tømmehyppigheten på de ulike avfallstypene vil være den samme som før.

Det er tidligere satt ut egne beholdere til papir og papp, som er i bruk. Nå vil alle få egen beholder i plast til både restavfall og mat. I tillegg har man enten beholder eller en kurv for glass- og metallemballasje. Det er også mulig å bestille egen beholder for plastemballasje.

Avfallsbeholderne er grønne, med ulik farge på lokkene som angir hvilke type avfall som skal sorteres hvor.

Slik bruker du de nye beholderne:
- Matavfall (brunt lokk): Matavfallet sorteres i egne matavfallsposer, som kastes i beholderen
- Restavfall (grønt lokk): Restavfallet pakkes i bæreposer, som legges rett i restavfallsbeholderen
- Glass- og metallemballasje (oransje lokk): Glass- og metallemballasje legges løst i beholderen, uten pose
- Papir/papp (blått lokk): Papir og papp legges løst i beholderen uten pose
- Plastemballasje (sekk/ beholder med grått lokk): Samles i egne sekker for plastemballasje. Har du beholder til plastemballasje skal plastemballasjen samles i bæreposer, som legges i beholderen.

Beholderstørrelsene varierer etter antall boenheter som deler beholdere, og hva slags type beholdere som er knyttet til ditt abonnement.

Hva skjer med de gamle stativene?

Du vil først få utlevert nye beholdere ut fra hva slags utstyr du har i dag.
Du kan begynne å bruke de nye beholderne med en gang.

Har du hatt kildesorteringsskap til mat så vil dette bli hentet inn. Dette vil skje i etterkant av utleveringen, og skapet kan derfor bli stående en liten stund før det blir hentet.

Har du tidligere hatt sekkestativ til restavfall så er dette ditt. Om ønskelig kan vi samle inn dette for deg, men da trenger vi en tilbakemelding om dette. Send en e-post til post@vesar.no, så vil vi håndtere dette for deg.

Stativer som er fastmontert eller har påmonterte postkasser e.l. vil ikke bli samlet inn.

Visste du at:

  • det er mulig å gå flere sammen for å dele beholder? Da får man færre og større beholdere fremfor mange små.
  • det er mulig å bestille større beholder til papir uten ekstra kostnad?
  • det er mulig å bestille beholder for plastemballasje mot gebyr?
Back to top