Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Til deg som bor i Tønsberg

    Fra 6. november endrer vi hentefrekvensen på avfallet som hentes hjemme hos deg som bor i Tønsberg kommune. Vi har tro på at dette vil bedre kildesorteringen og øke materialgjenvinningen av husholdningsavfallet vårt.

    Visste du at selv om vi i Vestfold er veldig gode til å kildesortere, er mer enn halvparten
    av det som kastes i restavfallsbeholderen ikke reelt restavfall, og kunne vært sortert ut?

    Når du kildesorterer bidrar du til å holde ressursene i kretsløp, slik at de kan brukes flere ganger – og bli til noe nytt. Mens det du kaster i restavfall går til forbrenning. Det betyr at når vi kaster ting som kunne vært sortert ut, i restavfall – tar vi dyrebare ressurser ut av kretsløpet. Det er her potensialet ligger.

    I Vestfold har vi et mål om at 70 % av avfallet vårt skal materialgjenvinnes, det vil si bli til nye produkter og råvarer. For å øke materialgjenvinningen på avfallet som hentes hjemme, må vi sørge for at kun reelt restavfall ender i restavfallsbeholderen. Dette er grunnen til at vi nå endrer hentefrekvensen.

    For mange vil ikke dette blir særlig merkbart, mens for andre vil det kreve litt mer. I disse dager vil du få et magasin i postkassen din hvor vi bl.a. gir deg derfor tips og råd til hvordan du kan kildesortere enda bedre enn det du gjør i dag. Og hva du bør gjøre om du får liten plass i en av beholderne dine. Med små endringer vil du merke at det ikke er mye som skal til, og at det faktisk er mulig å sortere mer ut av restavfallet ditt – kanskje overraskende mye? I tillegg kan du lese mer om hva de ulike avfallstypene kan bli til, når de sorteres på riktig måte. 

    Visste du f.eks. at glass kan gjenvinnes uendelig mange ganger? Eller at avfallet ditt hentes med renovasjonsbiler som går på klimavennlig biogass, laget av matavfallet du kildesorterer?

    Din innsats har stor betydning!

     

    Se det store i det små. Sorter.

    Magasin Forside
    Informasjon ifm. endret henfrekvens
    Ny hentefrekvens i Tønsberg
    Hvorfor endres hentefrekvensen?
    Bleiebarn under tre år
    Sommerrenovasjon
    Gjenvinningsstasjoner & miljøstasjoner
    Ikke fått magasinet i postkassen din?