Skip to Content

Renovasjonsgebyret

Forside - Henting av avfall

RENOVASJONSGEBYRET

Renovasjonsgebyret varierer fra kommune til kommune. Det er den enkelte kommune som fastsetter gebyret og gebyrsystemet.

Renovasjonsgebyret skal bl.a. dekke inn kostnadene som påløper ved at du får hentet avfallet ditt hjemme, behandling av avfallet, bruk av returpunkt, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner.

Alle boenheter belastes med et standard renovasjonsabonnement. Det er mulig å endre løsning etter behov. Gebyret er bygd opp på den måten at man får rabatt eller tillegg i pris beregnet etter hvor mye restavfall som leveres. Økt volum på matavfall eller papir koster ikke noe ekstra.

Kommuneoversikt - renovasjonsgebyr

Tjeneste:
Pris:

 

Renovasjon, standard abonnement 2910,00
Renovasjon, felles beholder 2474,00
Renovasjon, delt abonnement 1892,00
Renovasjon, u/matbeholder 2183,00
Renovasjon, felles u/matbeholder 1862,00
Renovasjon, delt u. mat 1426,00
Tillegg restavfall 1106,00
Rabatt redusert restavfall -1106,00
Renovasjon, 80l restavfall 2677,00
Ekstrasekker på rull, 10 stk 520,00
Sommerrenovasjon, standard ab. 2910,00
Sommerrenovasjon, felles beholdere 2474,00
Sommerrenovasjon, delt abonnement 1892,00
Sommerrenovasjon, u/matbeholder 2183,00
Tillegg økt restavfall, sommer 1106,00
Rabatt redusert restavfall, sommer -1106,00
Sommerrenovasjon, felles u/mat 1862,00
Abonnement henting av grovavfall 950,00
Enkelthenting av grovavfall 475,00
240 liter beholder til plastemballasje 316,00

 

Oppgitte priser er for 2020, og er inkl. mva.

Tjeneste
Pris

 

Standard renovasjon 3218,75
Rabatt fellesløsning -482,80
Rabatt delt abonnement -1126,50
Rabatt hjemmekompostering -804,60
Økt restavfallsvolum  887,50
Rabatt redusert restavfallsvolum -887,50
Rabatt 80 L restavfall -257,50
Ekstrasekker på rull, 5 stk  247,50
Hageavfallssekker 15 stk   68,75
Sommerrenovasjon 2413,75
Sommerrenovasjon rabatt fellesløsning -362,00
Sommerrenovasjon rabatt delt standardvolum -844,80
Sommerrenovasjon rabatt kompostering -603,40
Ekstra volum restavfall sommerrenovasjon  887,50
Rabatt redusert restavfallsvolum sommerrenovasjon -887,50
Enkelthenting hageavfall  157,50
Enkelthenting grovavfall  287,50
240 L beholder til plastemballasje  243,75

 

Oppgitte priser gjelder for 2020, og er inkl. mva.

 

Tjeneste:
Pris:

 

Standard renovasjon 2645,00
Rabatt fellesløsning -396,25
Rabatt delt standardvolum -926,25
Rabatt kompostering -662,50
Ekstra volum restavfall 1111,25
Rabatt redusert restavfallsvolum -1058,75
Rabatt 80 L restavfall -212,50
Ekstrasekker på rull 5 stk  343,75
Hageavfallssekker 15 stk   88,75
Sommerrenovasjon 1986,25
Rabatt fellesløsning sommerrenovasjon -292,50
Rabatt delt standardvolum sommerrenovasjon -688,75
Rabatt kompostering sommerrenovasjon -503,75
Ekstra volum restavfall sommerrenovasjon  1085,00
Rabatt redusert restavfallsvolum sommerrenovasjon -1111,25
Rabatt 80L restavfall sommerrenovasjon -100,00
Enkelthenting grovavfall 440,00
Enkelthenting hageavfall 391,25
240 L beholder til plastemballasje  263,75

 

Oppgitte priser gjelder for 2020, og er inkl. mva.

Tjeneste:
Pris:

 

Standard renovasjon 2894,00
Rabatt fellesløsning -434,00
Rabatt delt standardvolum -868,00
Ekstra volum restavfall  868,00
Rabatt redusert restavfallsvolum -868,00
Ekstrasekker på rull, 10 stk.  563,00
Sommerrenovasjon 2170,00
Rabatt fellesløsning sommerrenovasjon -326,00
Rabatt delt standardvolum sommerrenovasjon -651,00
Ekstra volum restavfall sommerrenovasjon  651,00
Rabatt redusert restavfallsvolum sommerrenovasjon -651,00
240 L beholder til plastemballasje  388,00

 

Oppgitte priser er for 2020, og er inkl. mva.


 

Back to top