Skip to Content

Veierland i Færder kommune

Forside - Henting av avfall

Veierland er en idyllisk øy som ligger i Færder kommune. Her er det mange fastboende gjennom hele året, og om sommeren får øya økt befolkning og besøk. Avfallsordningen på øya er den samme som for resten av innbyggerne i Færder kommune, med de tilpasninger som må til for å få dette til å fungere godt på øya gjennom året. Da må vi alle gjøre en innsats.

Aktuelt

Ny avfallsleverandør
I februar overtok Norsk Gjenvinning innsamlingen i Vesar- området, og dermed også innsamlingen på Veierland. Avfallet samles nå inn med en renovasjonsbil som går på klimavennlig biogass også på Veierland.
Har du spørsmål om avfallsordningen, tømming, behov for nye beholdere eller liknende, så skal du kontakte Vesar direkte.

Utskifting av enkelte beholdere
I løpet av forsommeren vil de større avfallsbeholderne med innkastluke, såkalte bunntømte avfallscontainere, som står enkelte steder på Veierland bli byttet ut. Det vil bli satt ut 1000 liters avfallsbeholdere i plast med innkastluke i toppen. Renovasjonsbilen som kjører på Veierland har ikke kran, og får derfor ikke tømt de større beholderne.

I forbindelse med sommersesongen er det mye avfall på Veierland, og vi vil i denne perioden følge opp fellesplasseringer for avfallsbeholdere hyppig for å forhindre forsøpling og ansamling av avfall ved siden av beholderne.

Noen tips til deg som bor eller ha hytte på Veierland:

 • Kildesorter avfallet ditt
 • Ikke sett avfall ved siden av beholderen dersom den er full
 • Større gjenstander skal leveres til gjenvinningsstasjonen
 • Ta kontakt med Vesar om det er noe du lurer på vedr. kildesortering, avfall og avfallshåndtering

Informasjon

Avfallet skal hentes på samme dag hver uke, med mindre det blir endringer i forbindelse med høytidsdager. Det vil variere hvilken avfallstype som hentes.

Du finner din hentedag her, eller så kan du laste ned appen Min Renovasjon.

Min Renovasjon.

Med appen Min Renovasjon får du oversikt over hentedagene dine. Du kan velge å få varsling på mobilen før vi henter avfallet hos deg. I appen finner du også en kort sorteringsguide, i tillegg til at du finner informasjon om våre gjenvinningsstasjoner.

Min Renovasjon lastes ned kostnadsfritt fra Google Play eller App Store.

Større gjenstander skal ikke kastes i beholdere eller settes ved siden av. Dette finnes det andre ordninger for, klikk på linkene under for mer informasjon:

Grovavfallsinnsamling

Lofterød gjenvinningsstasjon

Hageavfall
I Færder kommune er det innsamling av hageavfall hos alle innbyggerne. Tjenesten er inkludert i renovasjonsgebyret. 

Papirsekker til hageavfall:
Du kan bestille sekker i forkant av innsamlingen. Sekkene blir da levert hos deg. Sekkene bestilles i løpet av en to-ukers periode vår og høst. 
Send bestillingen din til bestilling@vesar.no.

Grovavfall
Du kan bestille henting av grovavfall på våren og høsten til fastsatte datoer. Du vil bli belastet et gebyr for hentingen, som blir fakturert på faktura med kommunale gebyrer.

Hage- og grovavfall

Nærmeste gjenvinningsstasjon er på Lofterød, i Færder kommune. Gjenvinningsstasjonen kan benyttes hele året. Her kan du levere det meste av avfall kostnadsfritt.

Lofterød gjenvinningsstasjon

På Veierland finnes det en miljøstasjon. Miljøstasjonen er plassert vis-à-vis Vestegårdsveien 9. Koden til nøkkelboksen er 3144 (postnummeret).

På en miljøstasjon kan du levere inn farlig avfall. Farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) som ikke kommer inn til forsvarlig behandling er en trussel for både helse og miljø. Her kan du lese mer om miljøstasjoner og farlig avfall. 

Eksempler på farlig avfall som kan leveres på miljøstasjonen:

 • Drivstoffrester, bil- og båtpleiemidler
 • Maling, lim og lakk
 • Løsemidler, plante- og naturvernmidler
 • Rengjøringsmidler og rester av kjemikalier
 • Batterier og bilbatterier
 • Spillolje og tjæreavfall
 • White spirit og rødsprit
 • Propanflasker og brannslukningsapparat
 • Spillolje, oljefilter og frityrolje

Miljøstasjoner og farlig avfall

Poser til matavfall eller sekker til plastemballasje, finner du i kildesorteringsskap som står utplassert ved de fleste fellesløsningene på Veierland.

Du kan også knyte en tom matavfallspose på beholderen din hvis du trenger matavfallsposer, eller en vanlig bærepose i plast dersom du trenger sekker til plastemballasje. Da vil det bli lagt igjen en rull til deg når avfallet hentes på førstkommende henting.

Har du spørsmål om kildesortering, innsamlingsordningen eller gjenvinningsstasjonen kan kontakte oss på kundeservice på telefon: 33354380, eller e-post: post@vesar.no.

Våre åpningstider:
Man - ons: 08.00-15.00
Tor: 12.00-15.00
Fre: 08.00-15.00

Back to top