Skip to Content

Vinterføre

Forside - Henting av avfall

Vinterføre kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. For at vi skal kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte må derfor alle husstander på best mulig måte tilrettelegge for god fremkomst og forhold ved avfallstømming.

Måk, strø og pass på rasfare fra tak

I vinterhalvåret kan det være perioder med større utfordringer når det gjelder is og snø. Det er viktig at private adkomstveier, transportveier og hentesteder er tilstrekkelig måket for snø og er sandstrødd. Husk at renovasjonsbilene er tunge, så det må strøs ekstra godt for disse dersom det er glatt!

Ved snøfall er det viktig at avfallsbeholderne er måkt helt frem og at beholderlokkene er frie for snø. 

Vær oppmerksom slik at ras av snø og is fra tak ikke utgjør en risiko for renovatøren. 

Dersom forholdene ikke ligger til rette for avfallshenting vil ikke avfallet bli hentet den dagen. Avfallet vil bli hentet neste hentedag for avfallstypen, dersom forholdene ligger til rette for henting da.

 

Takk for at du bidrar slik at renovatørene får gjort jobben sin!

 


 

Back to top