Skip to Content

Hjemmekompostering

Forside - Informasjon

Matavfallet som kildesorteres her i Vestfold gjenvinnes ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg hvor det blir til klimavennlig biogass, verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.
Som et alternativ til denne henteordninger er det mulig å kompostere matavfallet hjemme, slik at man produserer kompost til bruk i egen hage.

Hjemmekompostering

Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produser kompost til egen hage.

Dersom du bor i Færder, Horten eller Holmestrand kommune, vil du kunne få reduksjon i renovasjonsgebyret dersom du oppretter en avtale om hjemmekompostering med bruk av godkjent beholder for varmkompostering. Alt matavfall skal da komposteres i en egnet beholder som er isolert, som gir høy temperatur og gir rask kompostering. Komposteringen må fungere hele året.
Avtale om hjemmekompostering må inngås, og godkjennes av Vesar.

Avtale og vilkår for hjemmekompostering - Utfylt skjema sendes til post@vesar.no.
Oversikt renovasjonsgebyr i den enkelte kommune

Nyttig informasjon om hjemmekompostering:
- Ren Jord! Håndbok i hjemmekompostering, Naturvernforbundet
- Kompostering av matavfall, artikkel fra Framtiden i våre hender

Gjenvinning av matavfall i Vestfold
Matavfallet som samles inn fra innbyggerne i Vestfold gjenvinnes ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Sammen med husdyrgjødsel fra landbruket blir den gjenvunnet til klimavennlig biogass til kjøretøy og biogjødsel og grønn CO2 som brukes til produksjon av ny mat. Gjenvinningen ved Den Magiske Fabrikken er en svært god miljøløsning for håndtering av matavfallet, so, bidrar til reduksjon av klimagassutslipp både i transportsektoren, landbruket og avfallssektoren.

Bor du i Larvik eller Sandefjord?
Vennligst sjekk hjemmesiden til din kommune vedr. informasjon om hjemmekompostering og ordning som gjelder i din kommune.

 

 

 

Back to top