Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Miljøstasjoner

    Farlig avfall er avfall som selv i små mengder kan gjøre stor skade på mennesker, dyr og planteliv hvis det kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt det farlige avfallet. All innlevering av farlig avfall fra private husholdninger til miljøstasjonene er gratis.

    Farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) som ikke kommer inn til forsvarlig behandling er en trussel for både helse og miljø. Ikke kast farlig avfall i restavfallet eller i toalettet – hver for seg er det små skvetter, men tilsammen havner 64.000 tonn farlig avfall på avveie i Norge. Er du i tvil om noe du skal kaste inneholder farlig avfall eller ikke, lever det til forsvarlig mottak – for sikkerhets skyld. Miljøstasjoner finnes i alle våre kommuner. Farlig avfall kan også leveres på gjenvinningsstasjonene.

    Eksempler på farlig avfall:

    • Drivstoffrester, bil- og båtpleiemidler
    • Maling, lim og lakk
    • Løsemidler, plante- og naturvernmidler
    • Rengjøringsmidler og rester av kjemikalier
    • Batterier og bilbatterier
    • Spillolje og tjæreavfall
    • White spirit og rødsprit
    • Propanflasker og brannslukningsapparat
    • Spillolje, oljefilter og frityrolje
    • Kvikksølvtermometer, lyspærer og lysstoffrør
    • Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann)
    • Blekemidler, klor og salmiakk
    • Emballasje for farlig avfall

     

    Oversikt over miljøstasjoner
    Miljøstasjoner i Sandefjord
    Miljøstasjoner i Færder
    Miljøstasjoner i Holmestrand
    Miljøstasjon i Horten
    Miljøstasjoner i Larvik
    Miljøstasjoner i Tønsberg