Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    VIKTIGE DATOER
    Hva? Når?
    Første infolapp til deltagere i Revetal Sendes ut i uke 41.
    Papirposer og informasjonsskriv Leveres ut i uke 42.
    Papirposer benyttes av deltagerne Fra og med uke 43. til og med uke 47.
    Brukerundersøkelse Sendes i etterkant
    SPØRSMÅL OG SVAR
    Hva er bakgrunnen for testen?
    Hvorfor testes papirposer i Vestfold som allerede har bioposer?
    Hvorfor papirposer?
    Er papirposer vanlig?
    Blir det mye søl med papirposer?
    Hva skjer når?

    Deltager i papirposetesten på Revetal?

    På denne siden finner du informasjon om papirposetesten. Testperioden er fra uke 43 - 47 i 2021.

    Testen av papirposer, der 1600 husstander på Revetal vil få utdelt papirposer til matavfall istedenfor bioposene, er en del av et større landsdekkende pilotprosjekt. Med pilotprosjektet skal det utredes om papirposer er egnet til innsamling av matavfall, og hvordan ulike typer nedbrytbare poser påvirker kvaliteten på biogjødselen fra biogassanlegget Den Magiske Fabrikken.

    Å gjenvinne matavfall bidrar til å holde ressursene i kretsløp. Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfallet til tre nye produkter; biogass, grønn CO2 og biogjødsel. Hovedutfordringen når matavfall samles inn i plastposer er at noe plast følger med i gjenvinningsprosessen og havner i biogjødselen. Biogjødsel utnyttes som gjødsel til produksjon av ny mat, og i dette kretsløpet hører ikke plast hjemme. Ved den Magiske Fabrikken er det nå installert maskiner som tar ut plasten på en god måte.

    Selv om denne maskinen er en løsning lokalt hos oss har hele bransjen dette som utfordring, i tillegg er denne metoden lite kostnadseffektiv. Hovedhypotesen er derfor at vi er nødt til å få ned andelen plast som går inn i biogassanleggene. Derfor testes nå papirposer.

    Dine erfaringer er viktige for pilotprosjektet
    Dine erfaringer med papirposen er viktig for oss. Vi ønsker derfor at du deltar på en brukerundersøkelse i etterkant av testen. Denne vil du motta i etterkant av testen.

    Som takk for deltagelsen får du en kurv Klimatomater. Klimatomatene kan hentes på Meny Revetal ved at du tar med kupongen som fulgte med informasjonsskrivet du fikk sammen med papirposene. Klimatomatene er dyrket frem i veksthuset tilknyttet Den Magiske Fabrikken på en klimavennlig måte - ved bruk av grønn CO2 og biogjødsel gjenvunnet av matavfall. 

    Tips og triks ved bruk av papirposer til matavfall:
    - Beholderen din bør være ren og tørr før du legger i ny pose, og bytt pose ofte.

    - Bruk Vesars lille grønne innekurv til papirposen eller en annen beholder med god ventilasjon. Har du ikke en slik kan du bestille dette gratis av oss.

    - Lukk posene godt før du legger de i utebeholderen din. Det er enklere å lukke en halvfull pose enn en full pose

    - Når du kvitter deg med matavfall som inneholder en del væske, anbefaler vi litt tørkepapir/gamle aviser i bunnen av posen først. Vær oppmerksom på at supperester, oljerester og sauser kan være en utfordring.