Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Ny ordning for innsamling av hage- og grovavfall i Tønsberg kommune

    Innsamlingsordningen for hage- og grovavfall i Tønsberg kommune er endret, etter en beslutning i kommunestyret i Tønsberg før jul. Dersom du ønsker henting av hage- og grovavfall må dette bestilles innen fastsatte datoer vår og høst.
    Publisert: 11.03.2021

    Innsamlingsordningen for hage- og grovavfall i Tønsberg kommune er endret, etter en beslutning i kommunestyret i Tønsberg før jul. Ordningen som nå innføres i Tønsberg er en mer rettferdig ordning ved at den som bruker ordningen er den som betaler for den. Tidligere ble ordningen betalt av alle innbyggerne i Tønsberg gjennom renovasjonsgebyret, til tross for at ikke alle benyttet seg av dette tilbudet. Tjenesten baseres på selvkostprinsippet, som betyr at gebyret dekker de faktiske kostnadene til tjenesten

    Dersom du ønsker henting av hage- og/eller grovavfall så må dette bestilles innen fastsatte datoer vår og høst. Du vil bli belastet et gebyr for tjenesten ved bestilling, som kommer på faktura for kommunale gebyrer. 
    Ordningen som nå innføres i Tønsberg kommune tilsvarer samme ordning som er i de fleste andre kommuner hvor Vesar håndterer avfallsinnsamlingen. 

    En mer miljøriktig og rettferdig ordning

    Det har vært store mengder grovavfall som har vært samlet inn i Tønsberg kommune, nærmere 800 tonn i året. Dette har i hovedsak blitt håndtert som restavfall, uten sortering og gjenvinning. Nå vil avfallet som samles inn som grovavfall sorteres, slik at mer av dette kan materialgjenvinnes til nye råvarer og produkter. Samtidig forventes det at flere vil gi bort eller selge brukbare ting som andre kan ha bruk for, fremfor å kaste de.

    Hageavfall og typisk grovavfall som skal kastes kan også leveres på gjenvinningsstasjonen hele året. Både hageavfall og det meste grovavfallet kan leveres gratis, det er kun det som betegnes som restavfall som man må betale for.

    Slik bestiller du henting av hage- og grovavfall, og papirsekker til hageavfall.
    Fristen for å bestille henting av grovavfall samt fristen for å bestille sekker til hageavfall er 12. mars. Fristen for å bestille henting av hageavfall er 23. april.

    Du kan bestille via nettside og appen Min Renovasjon. På hjemmesiden vil man under fanen «meld fra til oss» få opp et skjema, hvor man legger inn adresse og rett meldingstype. I appen gjør man det samme, ved å velge alternativet melding.

    Bestillingene skal i hovedsak gjennomføres gjennom de digitale bestillingsløsningene. Men trenger du hjelp til å utføre bestillingen så vil kundeservice selvfølgelig være behjelpelig med dette.

    Det er viktig å huske at du vil bli belastet et gebyr for de ulike tjenestene ved bestilling, som kommer på fakturaen for kommunale gebyrer. For bestillinger i utleieboliger og i borettslag/ sameier må bestillingen derfor avklares mer huseier eller styreleder før bestilling.

    Det er også viktig å merke seg at det ikke lenger vil være mulig å hente hageavfallssekker på kommunens lager på Kilen. Dersom du trenger sekker til hageavfall må disse bestilles innen fristen.

    Mer informasjon om hage- og grovavfallsordningen finner du her