Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Avfallsbeholdere

    Vi tilbyr et standard beholdersett som er tilpasset en husholdning. Standardsettet består av fire beholdere på 140 liter.

    Standardsett består av en beholder til papp og papir, en til restavfall, en til matavfall og en til glass- og metallemballasje. Til plastemballasje deler vi ut plastsekker, som må settes frem til hentedagen. Når det gjelder glass- og metallemballasje er det mulig å velge en beholder på 140 L, eller å ha en innekurv. Innekurven settes ut kvelden før hentedagen, eller før kl. 06 på hentedagen.

    For plastemballasje er standard en perforert sekk som settes ut til hentedag. For de som ønsker det, tilbyr vi beholder til plastemballasjen mot et årlig gebyr. Beholderen til plastemballasje er på 240L og har grått lokk. Prisen for beholderen varierer mellom kommunene.

    Mangler du innekurv til matavfallet ditt, eller har den gamle gått i stykker, så kan du få ny av oss kostnadsfritt. Du kan kontakte kundeservice på telefon eller e-post for å få utdelt en ny kurv til matavfallet.

    Beholder til plastemballasje


    Øke eller redusere volumet på avfallsbeholderen din

    Du kan øke beholdervolumet til både matavfall og papp og papir kostnadsfritt. Ta kontakt med kundeservice dersom du ønsker å øke beholdervolumet. Større restavfallsbeholder vil gi en økning i renovasjonsgebyret.

    Dersom du enkelte ganger har for mye restavfall kan du kjøpe grønne ekstrasekker som settes ved siden av avfallsbeholderne når restavfallet skal hentes. Disse kan bestilles av Vesar, eller kjøpes på servicekontoret i kommunene Horten, Tønsberg og Færder. Innbyggere i Holmestrand bes ta kontakt med Vesar. Har du et permanent problem med for mye restavfall kan du øke størrelsen på restavfallsbeholderen mot et gebyr.

    For å redusere restavfallsvolumet kan du dele abonnement med en nabo eller gå sammen flere naboer om en fellesløsning. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

    Alternative løsninger
    Nedgravde containerløsninger
    Avfallsbeholder til plastemballasje
    Kurv til glass- og metallemballasje

    Beholderstørrelser
    Antall husholdninger Beholdervolum Beholderbredde Beholderdybde Beholderhøyde
    1 140 L 48 cm 54,5 cm 106 cm
    2 240 L 58 cm 72 cm 106 cm
    3 360 L 58 cm 87,5 cm 108 cm
    4 - 5 660 L 136 cm 78 cm 119 cm
    6 - 7  1000 L 136 cm 103 cm 133,5 cm


    Forskjellige leverandører kan tilby beholdere med mål som kan avvike fra denne oversikten. Dette er mål som gjelder for beholderen vi leverer ut i dag.