Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Avfallsbeholdere

    Vi tilbyr et standard beholdersett som er tilpasset en husholdning. Standardsettet består av fire beholdere på 140 liter.

    Standardsett består av en beholder til papp og papir, en til restavfall, en til matavfall og en til glass- og metallemballasje. Til plastemballasje deler vi ut plastsekker, som må settes frem til hentedagen. 

    For de som ønsker det, tilbyr vi beholder til plastemballasjen mot et årlig gebyr. Beholderen til plastemballasje er på 240L. Prisen for beholderen varierer mellom kommunene.

    Mangler du innekurv til matavfallet ditt, eller har den gamle gått i stykker, så kan du få ny av oss kostnadsfritt. Du kan kontakte kundeservice på telefon eller e-post for å få utdelt en ny kurv til matavfallet.

    Øke eller redusere volumet på avfallsbeholderen din
    Du kan øke beholdervolumet til både matavfall og papp og papir kostnadsfritt. Ta kontakt med kundeservice dersom du ønsker å øke beholdervolumet. 

    Dersom du enkelte ganger har for mye restavfall kan du kjøpe grønne ekstrasekker som settes ved siden av avfallsbeholderne når restavfallet skal hentes. Disse kan bestilles av Vesar, eller kjøpes på servicekontoret i kommunene Horten, Tønsberg og Færder. Innbyggere i Holmestrand bes ta kontakt med Vesar. Ønsker du å øke størrelsen på restavfallsbeholderen, gjøres dette mot et gebyr.

    For å redusere restavfallsvolumet kan du dele abonnement med en nabo, gå sammen flere naboer om en fellesløsning eller du kan bestille en restavfallsbeholder som rommer mindre enn en standard beholder. Minste beholderstørrelse for restavfall er på 80 L, dette er en 140 L beholder med en fast innsats som begrenser volumet i beholderen. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

    Beholderstørrelser
    Antall husholdninger Beholdervolum Beholderbredde Beholderdybde Beholderhøyde
    1 140 L 48 cm 54,5 cm 106 cm
    2 240 L 58 cm 72 cm 106 cm
    3 360 L 58 cm 87,5 cm 108 cm
    4 - 5 660 L 136 cm 78 cm 119 cm
    6 - 7  1000 L 136 cm 103 cm 133,5 cm


    Forskjellige leverandører kan tilby beholdere med mål som kan avvike fra denne oversikten. Dette er mål som gjelder for beholderen vi leverer ut i dag.

    Headerbilde Beholdere3