Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK
    Visste du at...
    • vi får inn matavfall fra mer enn 1,2 millioner innbyggere til Den Magiske Fabrikken. Der blir matavfall sammen med husdyrgjødsel gjenvunnet til biogass, biogjødsel og grønn CO2 
    • å gjenvinne drikkekartong sparer energi: Ved å bruke materialene på nytt i produksjon av ny kartong bruker vi bare ¼ av energien som brukes når kartongen lages av nytt trevirke
    • når aluminium gjenvinnes krever det kun fem prosent av energien det tar å produsere ny aluminium. Aluminium kan gjenvinnes i det uendelige uten at noe går til spille.
    • butikkene er pliktige til å ta i mot produkter av samme type som de selger. Produktene kan også leveres gratis til en gjenvinningsstasjon.
    Takk for at du
    Sorterer. det nytter.

    Bærekraftig Biogass

    Visste du at matavfallet du kildesorterer blir til tre nye produkter? 1. Biogass som erstatter fossilt drivstoff, 2. biogjødsel til produksjon av ny mat, 3. grønn CO2 til matproduksjon i veksthus. Det er et helt fantastisk kretsløp. som sikrer fornybar fremtid.

    Min Renovasjon

    Med appen "Min Renovasjon" får du oversikt over hentedagene dine. I tillegg til oversikten, kan du velge å få varsling på mobilen dagen før vi henter avfallet hos deg. I appen finner du også en kort sorteringsguide, og informasjon om våre gjenvinningsstasjoner. Appen er gratis å laste ned.

    Klimatomater

    Når du kildesorterer matavfallet ditt blir det gjenvunnet til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. I et veksthus i tilknytning til fabrikken produseres tomater med biogjødsel og grønn CO2 fra fabrikken.