Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Næringsavfall på gjenvinningsstasjonene

    Vi tar i mot næringsavfall på Skoppum, Nordre Foss, Lofterød og Sogn* gjenvinningsstasjon. Tilbudet gjelder for mindre næringsvirksomheter, som i hovedsak har en virksomhet hvor avfallet oppstår utenfor virksomhetens egen adresse, f.eks. mindre håndverksbedrifter.

    *Sogn gjenvinningsstasjon tar ikke imot farlig avfall.

    Ordning for mottak av næringsavfall bidrar til at mindre næringsvirksomheter som har relativt små avfallsmengder kan få levert dette lokalt, og i tillegg sikre en god, miljømessig håndtering av avfallet. Avfallet som leveres på gjenvinningsstasjonen må sorteres, og man bidrar da til at så mye som mulig av det som leveres inn til gjenvinningsstasjonen kan gjenvinnes til nye råvarer og produkter. Næringsdrivende som leverer avfall til stasjonene må følge de samme retningslinjene som husholdningene. 

    Slik gjør du ved levering av næringsavfall på gjenvinningsstasjonen:

    • Avfallet skal sorteres i tråd med sorteringsordningen som er på gjenvinningsstasjonen
    • Man kan kun levere inn de avfallstypene som det er en ordning for på gjenvinningsstasjonen
    • Ved levering av restavfall i sekker skal det benyttes gjennomsiktige sekker
    • Avfallet kan leveres med personbil og mindre varebil med/uten henger.
     (Maksvekt på bilen 3500 kg). Lastebiler og traktor med henger er ikke tillatt.
    • Avfallet bør fortrinnsvis leveres på hverdager, og gjerne midt på dagen for å unngå tidspunkt hvor det er stor pågang av privatkunder

    Slik gjør du ved levering av farlig avfall: 

    • Farlig avfall må deklareres på forhånd, før du kommer til gjenvinningsstasjonen.
     Dette gjøres på avfallsdeklarering.no. 
    • Farlig avfall skal veies på gjenvinningsstasjonen, pr. avfallstype. 
     Impregnert trevirke baseres på volum og regnes om til vekt. 
    • Farlig avfall leveres i tett og hel emballasje. 
    • Det kan leveres maks. 1000 kg farlig avfall pr. kalenderår pr. næringskunde. 
     Begrensningen gjelder ikke for impregnert trevirke. 
    • Man betaler pr avfallstype, se egen prisliste under. 
    • Den enkelte næringskunde vil bli fakturert i etterkant for farlig avfall som er levert av Vesar, basert på det som er meldt inn i Avfallsdeklarering.no. 

    Priser:

    Næringskunder betaler for alle avfallstyper som leveres, med unntak av metaller som kan leveres gratis.

    Type avfall

    Pris, kr inkl. mva.

    Enhet

    Næring – blandet avfall til sortering*

    943

    Kr/ 1 m3

    Næring – blandet avfall til sortering*

    471

    Kr/  0,5 m3

    Næring – restavfall i gjennomsiktig sekk

    94

    Kr/ sekk

    Næring - hageavfall

    682

    Kr/ 1 m3

    Næring - hageavfall

    341

    Kr/ 0,5 m3

    Næring - hageavfall

    68

    Kr/ sekk

    Metaller

    0

    Kr / m3

    Farlig avfall 

    Se egen prisliste

    Kr/ kg**

    Prisene er justert pr 29.01.24

    * Blandet avfall til sortering omfatter restavfall og alle andre avfallstyper som gjenvinningsstasjonen har sorteringsordning for, med unntak av hageavfall, metaller og farlig avfall. 

    ** Farlig avfall betales pr kg, med unntak av impregnert trevirke som beregnes ut fra volum. 

    Egen prisliste for farlig avfall 

    Betjeningen foretar en vurdering og avgjør pris ut fra oppsatte priser.

    Vesars gjenvinningsstasjoner er i hovedsak tilrettelagt for mottak av avfall fra privathusholdningene. Husholdningene betaler renovasjonsgebyr, som blant annet er med på å dekke kostnaden for drift av gjenvinningsstasjonen. Næringsdrivende betaler ikke renovasjonsgebyr som husholdningene gjør, og må derfor betale for alle avfallstypene som leveres. På denne måten sikrer vi at kostnadene for mottak av næringsavfallet og driften av denne ordningen dekkes av de næringsdrivende som leverer dette avfallet.