Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK
    Vesar
    Organisasjon
    Generalforsamling
    Styret
    Strategi

    Hva er Vesar

    Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) er et selskap som er eid av kommunene Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord og Tønsberg. Selskapets hovedoppgave er tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

    Vesar håndterer avfallsinnsamlingen for husstandene på vegne av de fleste eierkommunene, og har ansvaret for behandlingen av avfallet etter at det har blitt samlet inn for alle eierkommunene. Vesar drifter seks gjenvinningsstasjoner og i overkant av 20 miljøstasjoner.

    Vesar er et rent bestillerselskap, og har alle tjenester ute på anbud. På denne måten sikrer vi best mulig tjenester, med god kvalitet og gode miljøløsninger, til best mulig pris. Vesar eier ingen maskiner, bygg eller anlegg. Selskapet drives etter selvkostprinsippet, og får kun dekket sine faktiske kostnader. Kostnadene fordeles mellom kommunene etter hvilke tjenester selskapet utfører for den enkelte kommune.

    Det er kommunen som vedtar renovasjonsforskriften og renovasjonsgebyret i den enkelte kommune. Det er også kommunen som sender ut faktura for renovasjonsgebyret og andre kommunale gebyrer til innbyggerne.

    I Sandefjord har Vesar kun ansvar for mottak av innsamlet avfall og for drift av miljøstasjonene. I Larvik er det kommunen som selv har ansvaret for innsamling, mens de øvrige oppgaver er overført til Vesar. De øvrige fire kommuner har overført alt som har med renovasjon å gjøre til Vesar.