Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Bedre trafikksikkerhet ved avfallsinnsamling

    Nå starter vi opp prosjektet som skal øke trafikksikkerheten knyttet til avfallsinnsamlingen i nærmiljøet i Færder kommune. Du og andre i ditt nærmiljø kan bli berørt, og ditt bidrag vil da være viktig når vi skal finne de gode løsningene. Prosjektet skal intensivere det kontinuerlige arbeidet med trafikksikkerhet når avfallet samles inn.

    Du vil bli kontaktet om din eiendom er berørt

    Arbeidet som berører deg som innbygger starter opp i november 2022, og vil strekke seg over en tidsperiode på flere år. Arbeidet vil pågå i et område av gangen. Selv om flesteparten av eiendommene i Færder ikke berøres av dette arbeidet, vil det i enkelte områder være flere veier og beholderplasseringer som det må gjøres noe med.

    Blir du berørt, ved at det må gjøres endringer ved din eiendom, vil du motta et brev når ditt nærområde står for tur. Brevet vil inneholde en beskrivelse av hva som må gjøres og hvorfor, og hvordan prosessen blir videre.

    Eksempler på tilfeller hvor det må gjøres endringer:

    • steder med manglende eller for liten snuplass
    • steder hvor det er lange avstander fra beholderplassering til veien renovasjonsbilen kjører
    • veier hvor det er trangt og vanskelig fremkommelighet
    • veier hvor det er parkerte biler o.l. som bidrar til redusert fremkommelighet

    Et viktig mål er å redusere ryggeavstander og andre situasjonen som påvirker trafikksikkerhet for både innbyggere og sjåfører.

    Hva slags endringer må gjøres?
    For å bedre trafikksikkerheten ved avfallsinnsamlingen er det flere tiltak som kan være aktuelle, avhengig av situasjonen ved den enkelte eiendom eller gate. Dette kan være både mindre og større endringer som eksempelvis:

    • flytting av avfallsbeholdere
    • at beholdere må trilles frem til hentedag
    • etablering av fellesløsninger/deling av avfallsbeholdere
    • utbedring og etablering av snuplasser
    • omlegging av ruter
    • beskjæring av beplantning og hekker

    Retningslinjer for plassering av avfallsbeholdere:
    Det er du som huseier som er ansvarlig for plasseringen av avfallsbeholderne dine, og at plasseringen er i tråd med forskrift og retningslinjer for plassering. Dette innebærer blant annet:

    • avfallsbeholderne skal plasseres maks. 15 meter fra veien renovasjonsbilen kjører.
    • avfallsbeholderne skal være lett tilgjengelig for renovatøren.
    • avfallsbeholderne skal plasseres på et plant og fast underlag på bakkenivå, med tilstrekkelig areal for håndtering av beholderne.
    • avfallsbeholderne skal kunne trilles fritt frem til renovasjonsbilen uten trapper eller andre hindringer.
    • veien renovasjonsbilen kjører på skal ha en veibredde på minimum 3 meter, fri høyde på minimum 4 meter og tåle et akseltrykk på 8 tonn.

    Retningslinjene er basert på renovasjonsforskriften i Færder kommune, spesielt § 9 «Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard» og § 12 «Abonnentens plikter».

    Hva kan du gjøre allerede nå?
    Om du allerede nå mener at din plassering av avfallsbeholdere eller adkomsten til disse bør endres, kan du selv prøve å finne en ny plassering som må godkjennes av Vesar. Da må du gjøre følgende:

    • sjekk at ny plassering er i tråd med retningslinjer for plassering før du iverksetter.
    • få godkjenning fra grunneier, dersom du ønsker å flytte beholderne dine til en plass hvor du selv ikke eier grunnen.
    • ta kontakt med Vesar, slik at vi kan få sjekket ut at plasseringen er tilfredsstillende og godkjenne endringen. Dette gjøres på e-post til post@vesar.no. Husk å legge ved en god beskrivelse av plasseringen eller andre endringer som er gjort, gjerne dokumentert med bilde.