Skip to Content

Avfall fra loppemarked

Forside - Levering av avfall

Loppemarkeder med et ideelt, samfunnsnyttig eller veldedig formål kan søke om gratis levering av avfall til en av våre fem gjenvinningsstasjoner. Søknaden sendes til oss i forkant av arrangementet, og må være godkjent for å få levert gratis.

Vilkår for å få levert avfallet er: 
  • at loppemarkedet har et ideelt, samfunnsnyttig eller veldedig formål i Vesar-regionen. 
  • at det leveres søknad til Vesar i forkant av arrangementet. Søknaden må være godkjent for å få levert gratis.
  • avfallet må sorteres før det kjøres til gjenvinningsstasjonen, etter samme sorteringsregler som privatpersoner. Ikke sortert restavfall vil bli avvist.
  • avfallet må fraktes i kjøretøy på maks 3 500 kg. Traktor og større kjøretøy avvises.
  • det er kun rester fra loppemarkedet som skal leveres. 
  • det må stilles med tilstrekkelig personale til å losse av avfallet på gjenvinningsstasjonen
  • avfallet kan ikke leveres på lørdager og mandager
  • avfallet må ikke være komprimert eller knust
  • matavfall, bygg- og rivningsavfall samt hageavfall er ikke omfattet av avtalen
  • avtalen gjelder kun for et loppemarked av gangen

Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til post@vesar.no.

SØKNADSSKJEMA


 

Back to top