Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Nedgravde avfallsløsninger

    Det er en økende interesse blant utbyggere for nedgravde avfallsløsninger i Vestfold.

    Er du utbygger og ønsker å etablere nedgravd avfallsløsning er det viktig at du setter deg inn i tekniske retningslinje før du etablerer en slik avfallsløsning. Grunnen til dette er for å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og håndtering av tømming etter etablering. Derfor har vi utarbeidet retningslinjer for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriften, og vi har utarbeidet informasjon som er mer konkret om nedgravde avfallsløsninger.

    Se lenker under for mer informasjon om nedgravde løsninger:

    Tekniske retningslinjer
    Informasjon om nedgravde og bunntømte containerløsninger
    Søknadsskjema samtykkesøknad
    Standard avtale for etablering og drift av renovasjonsløsning