Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Hjemmekompostering

    Matavfallet som kildesorteres her i Vestfold gjenvinnes ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg hvor det blir til klimavennlig biogass, verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat. Som et alternativ til denne henteordninger er det mulig å kompostere matavfallet hjemme, slik at man produserer kompost til bruk i egen hage.

    Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produsere kompost til egen hage. Dersom du bor i Færder, Horten eller Holmestrand kommune, vil du kunne få reduksjon i renovasjonsgebyret dersom du oppretter en avtale om hjemmekompostering med bruk av godkjent beholder for varmkompostering. Alt matavfall skal da komposteres i en egnet beholder som er isolert, som gir høy temperatur og gir rask kompostering. Komposteringen må fungere hele året. Avtale om hjemmekompostering må inngås, og godkjennes av Vesar.

    Gjenvinning av matavfall i Vestfold
    Matavfallet som samles inn fra innbyggerne i Vestfold gjenvinnes ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Sammen med husdyrgjødsel fra landbruket blir den gjenvunnet til klimavennlig biogass til kjøretøy og biogjødsel og grønn CO2 som brukes til produksjon av ny mat. Gjenvinningen ved Den Magiske Fabrikken er en svært god miljøløsning for håndtering av matavfallet, som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp både i transportsektoren, landbruket og avfallssektoren.

    Bor du i Larvik eller Sandefjord? Vennligst sjekk hjemmesiden til din kommune vedr. informasjon om hjemmekompostering og ordning som gjelder i din kommune.