Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Fritak fra renovasjonsgebyret

    For å sikre at avfallet vi produsere blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å forhindre forsøpling, forurensing og hygieniske ulemper, skal alle innbyggerne benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.

    Kriterier for å søke om fritak:
    Du kan få innvilget fritak dersom boligen står tom og ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende.
    Fritak gis normalt for ett år av gangen. Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det som regel tar mindre tid enn 6 måneder før boligen selges.

    Du må søke skriftlig om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer. Fritaket kan tidligst innvilges fra datoen vi mottar søknaden. For fritidsboliger/hytter er det mulig å søke om fritak dersom eiendommen skal rives eller er kondemnabel.

    Hvem kan søke:
    Det er huseier som kan søke om fritak for renovasjon.
    For å søke fritak hos oss i Vesar må eiendommen tilhøre en av følgende kommuner Tønsberg, Færder, Horten eller Holmestrand.

    Bor du i Larvik eller Sandefjord, vennligst sjekk kommunens egen hjemmeside for søknad om fritak for renovasjon.

     

    Fritaksskjema for renovasjonsgebyret    Kontaktinformasjon
    Eiendommen det søkes fritak for
    Utdypende svar kan angis i spesifiseringsfeltet under    Fritaksperiode
    Du kan tidligst søke fra dagens dato.
    Fritak gis normalt for ett år av gangen.