Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Renovasjonsgebyret

    Renovasjonsgebyret varierer fra kommune til kommune. Det er den enkelte kommune som fastsetter gebyr og gebyrsystem.

    Renovasjonsgebyret skal bl.a. dekke inn kostnadene som påløper ved at du får hentet avfallet ditt hjemme, behandling av avfallet, bruk av returpunkt, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner.

    Alle boenheter belastes med et standard renovasjonsabonnement. Det er mulig å endre løsning etter behov. Gebyret er bygd opp på den måten at man får rabatt eller tillegg i pris beregnet etter hvor mye restavfall som leveres. Økt volum på matavfall eller papir koster ikke noe ekstra.

    Kommuneoversikt - renovasjonsgebyr
    Renovasjonsgebyr i Færder
    Renovasjonsgebyr i Holmestrand
    Renovasjonsgebyr i Horten
    Renovasjonsgebyr i Tønsberg