Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Avfall fra bruktbutikker

    Vi har en egen ordning for levering av avfall fra bruktbutikker på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen koster kr. 1.000 i måneden, dette er for avhending av restavfallet. Søknad må være godkjent i forkant av leveringen.

    Forutsetningene for å få levert avfallet er som følger:

    • at bruktbutikken har et ideelt, samfunnsnyttig eller veldedig formål
    • søknad om levering må være godkjent av Vesar
    • matavfall, bygg- og rivingsavfall og hageavfall omfattes ikke av ordningen
    • bruktbutikken må ha en mottaksordning der innbyggerne i Vesar-kommunene kan levere ombruksgjenstander gratis 
    • det skal informeres om leveringsordningen ved oppslag i butikken og på Vesars hjemmeside
    • bruktbutikken må levere månedlige oppstillinger over avfallstyper og mengder som er levert
    • avfallet må sorteres før det kjøres til gjenvinningsstasjonen, etter samme regler som for privatpersoner
    • ikke sortert restavfall blir avvist
    • avfallet må fraktes i kjøretøy på maks 3 500 kg. Traktor og større kjøretøy avvises
    • butikken må stille med tilstrekkelig personale for avlossing av avfallet på gjenvinningsstasjonen
    • avfall kan ikke leveres mandager og lørdager
    • avfallet må ikke være komprimert eller knust
    • bruktbutikken må melde fra ved endringer i mottaksordningen eller annen relevant informasjon

    Prøveordningen kan sies opp fra Vesars side ved mislighold. Ellers gjelder en måneds oppsigelsesfrist for begge parter.

    Søknadsskjema finner du her. Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til post@vesar.no.