Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Miljøstasjoner

    Farlig avfall er avfall som selv i små mengder kan gjøre stor skade på mennesker, dyr og planteliv hvis det kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt det farlige avfallet.

    Farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) som ikke kommer inn til forsvarlig behandling er en trussel for både helse og miljø. Derfor er det viktig at det leveres inn, slik at det kan håndteres forsvarlig. Er du i tvil om noe du skal kaste inneholder farlig avfall eller ikke, lever det til forsvarlig mottak – for sikkerhets skyld. Miljøstasjoner finnes i alle våre kommuner, og her kan private husholdninger levere farlig avfall gratis. Farlig avfall kan også leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. 

    Miljøstasjonene står utplassert i nærheten av en butikk eller bensinstasjon. Du henter nøkkel til miljøstasjonen i butikken/bensinstasjonen, og låser avfallet inn i miljøstasjonen. Nøkkelen leveres tilbake etter bruk. Farlig avfall kan derfor kun leveres innenfor åpningstiden til butikken/bensinstasjonen. Det er viktig at du ikke hensetter farlig avfall utenfor miljøstasjonen. 

    Eksempler på farlig avfall:

    - Maling, lim lakk og tjæreavfall
    - Spillolje, oljefilter og frityrolje
    - Blekemidler, klor og salmiakk
    - Emballasje for farlig avfall
    - White spirit, rødsprit, rengjøringsmidler og rester av kjemikalier
    - Kvikksølvtermometer, lyspærer, lysstoffrør, batterier og bilbatterier
    - Drivstoffrester, bil- og båtpleiemidler, propanflasker og brannslukningsapparat
    - Løsemidler, plante- og naturvernmidler, kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann)

    Farlig Avfall
    Oversikt over miljøstasjoner
    Miljøstasjoner i Sandefjord
    Miljøstasjoner i Færder
    Miljøstasjoner i Holmestrand
    Miljøstasjon i Horten
    Miljøstasjoner i Larvik
    Miljøstasjoner i Tønsberg