Skip to Content

Miljøstasjoner

Forside - Levering av avfall

Farlig avfall er avfall som selv i små mengder kan gjøre stor skade på mennesker, dyr og planteliv hvis det kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt det farlige avfallet. All innlevering av farlig avfall fra private husholdninger til miljøstasjonene er gratis.

Farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) som ikke kommer inn til forsvarlig behandling er en trussel for både helse og miljø. Ikke kast farlig avfall i restavfallet eller i toalettet – hver for seg er det små skvetter, men tilsammen havner 64.000 tonn farlig avfall på avveie i Norge. Er du i tvil om noe du skal kaste inneholder farlig avfall eller ikke, lever det til forsvarlig mottak – for sikkerhets skyld. Miljøstasjoner finnes i alle våre kommuner. Farlig avfall kan også leveres på gjenvinningsstasjonene.

Eksempler på farlig avfall:
 • Drivstoffrester, bil- og båtpleiemidler
 • Maling, lim og lakk
 • Løsemidler, plante- og naturvernmidler
 • Rengjøringsmidler og rester av kjemikalier
 • Batterier og bilbatterier
 • Spillolje og tjæreavfall
 • White spirit og rødsprit
 • Propanflasker og brannslukningsapparat
 • Spillolje, oljefilter og frityrolje
 • Kvikksølvtermometer, lyspærer og lysstoffrør
 • Kluter med linolje/løsemidler (legges i tett beholder med vann)
 • Blekemidler, klor og salmiakk
 • Emballasje for farlig avfall 

MILJØSTASJONER I VESTFOLD

Levering av farlig avfall er gratis. Nøkkel til miljøstasjonen hentes på bensinstasjonen.

Andebu
Shell, Kodal Bensin og Kiosk
Sagmyra 4
3243 Kodal
Telefon 33 44 13 00

YX, Andebu Bensin og Service
Andebuveien 802
3158 Andebu
Telefon 33 44 34 59

Stokke
Cirkle K, Stokke Bilservice
Storgt. 2
3160 Stokke
Telefon 33 33 64 00

Kiwi Vear
Vearsenteret
3173 Vear
Telefon 33 36 51 16

Sandefjord
Shell/ 7-eleven Sandefjordveien
Sandefjordveien 7
3208 Sandefjord
Tlf: 33 46 61 66

Farlig avfall kan også leveres gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner

Leveringen av farlig avfall er gratis.Nøkkel til miljøstasjonen hentes på bensinstasjonen/butikken.

Nøtterøy
Circle K, Vestskogen Autosenter
Kjærnåsveien 9
3142 Vestskogen
Tlf: 33 32 14 85
 
Kiwi Hjemseng
Hjemsengveien 107
3133 Duken
Tlf: 33 30 49 52

Veierland
Vis-à-vis Vestegårdsveien 9
3144 Veierland
( postnr = kode til nøkkelboks)

Tjøme
Rødsgata 6
(ved tidligere bensinstasjon)
3145 Tjøme
Vi jobber med å finne et nytt egnet sted for nøkkelutlevering - nettsiden vil bli oppdater. I påvente av nytt sted for utlevering av nøkkel kan farlig avfall leveres på Lofterød gjenvinningsstasjon, eller på en av de andre miljøstasjonene i kommunen. 
 
Farlig avfall kan også leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner!

Leveringen av farlig avfall er gratis! Nøkkel til miljøstasjonen hentes på bensinstasjonen.

Hof
Hof Miljøservice AS

Industriveien 14, 3090 HOF
Tlf: 928 81 700

Holmestrand
Shell, Express
Langgt. 24
3080 Holmestrand
Telefon 91 55 17 10

Farlig avfall kan også leveres gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner!

Leveringen av farlig avfall er gratis! Nøkkel til miljøstasjonen hentes på butikken.

Kiwi Grønligata
Grønligata 13
3188 Horten
Telefon 33 07 06 16

Farlig avfall kan også leveres gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner!

Levering av farlig avfall er gratis. Nøkkel til miljøstasjonen hentes på bensinstasjonen/butikken.

Larvik
Tjølling Autosenter
Tjøllingveien 991
3280 Tjodalyng
Tlf: 33 19 38 10

Circle K Hovland Servicesenter AS 
Yttersøveien 12
3274 Larvik
Tlf: 33 19 81 09

Shell Storgata
Storgata 61
3256 Larvik
Tlf: 45 23 57 54
 
Esso Elveveien
Elveveien 23
3262 Larvik
Tlf: 38 05 02 01
 
Coop Extra Stavern
Prinsens gate 20
3290 Stavern
Tlf: 33 19 73 50
 
Meny Helgeroa
Søndersrødveien 6
3296 Stavern
Tlf: 33 11 80 60

Lardal
Spar Svarstad 
Lågaveien 25
3275 Svartstad
Tlf: 33 12 80 30
 
Farlig avfall kan også leveres gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner!

Levering av farlig avfall er gratis. Nøkkel til miljøstasjonen hentes på bensinstasjonen/butikken.

Shell /7-eleven
Storgata 2a
3126 Tønsberg
Telefon 33 31 51 00

Circle K, Slagenveien Autosenter
Slagenveien 46
3117 Tønsberg
Telefon 33 31 27 58

Meny Eiktoppen
Eikveien 49
3122 Tønsberg
Telefon 33 30 12 00

Coop EXTRA, Tolvsrød
Valløveien 62
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 60 23

Revetal Meny
Kåpeveien 5
3174 Ramnes

Farlig avfall kan også leveres gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner!
 


 

Back to top