Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Innsamlingsordningen

    Det er kildesorteringsordning i alle Vesars kommuner, og alle er forpliktet til å kildesortere etter de sorteringsordningene som er i den enkelte kommune.

    De som benytter fritidsboliger i kommunene våre må kildesortere på lik linje som de fastboende. Vesar har innsamlingsansvar av avfall i kommunene Holmestrand, Horten, Færder og Tønsberg.

    Matavfall hentes hver uke.
    Restavfall hentes hver tredje uke.
    Papir og papp hentes hver tredje uke.
    Plastemballasje hentes hver tredje uke.
    Glass- og metallemballasje hentes hver sjette uke.

    Restavfall:
    Har du ekstra restavfall i perioder kan du kjøpe grønne ekstrasekker. Disse sekkene setter du frem til hentedagen for restavfall og må plasseres ved restavfallsbeholderen. Har du en permanent økning i restavfallet, kan du øke restavfallsvolumet.

    En økning i restavfallsvolumet vil gi en økning i renovasjonsgebyret. Har du derimot ikke behov for alt volumet som standardsettet gir, kan du redusere restavfallsvolumet. Dette vil gi en reduksjon av renovasjonsgebyret. . Les mer om renovasjonsgebyret her.

    Glass- og metallemballasje:
    Glass- og metallemballasje sorteres i egen beholder, dette avfallet skal legges rett i beholder uten pose. Emballasjen skal være tom når den legges i beholderen, og skylles lett med kaldt vann for å unngå lukt. 

    Noen ønsker en mindre kurv til glass- og metallemballasje enn den ordinære standardbeholderen. Da utebeholder er standarden må du kontakte kundeservice for å få kurven istedenfor. Denne kurven må settes frem til hentedagen for glass- og metallemballasje.

    Papir og papp:
    Større beholder til papir og papp kan bestilles ved å henvende deg til kundeservice. En økning i beholderstørrelse for papir og papp vil ikke gi en økning i renovasjonsgebyret. 

    Renovasjonsbil Vei
    Informasjon om avfallsordningen i Vesar
    Noen kildesorteringstips
    Sjekk hvilken hentedag som gjelder for deg.
    Beholdere og beholderstørrelser
    Poser og sekker
    Gjenvinningsstasjoner & miljøstasjoner
    Større gjenstander
    Hage- og grovavafall
    Hvem skal jeg kontakte ved spørsmål?
    Renovasjonsgebyr og faktura