Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK

   Innsamlingsordningen

   Det er kildesorteringsordning i alle Vesars kommuner, og alle er forpliktet til å kildesortere etter de sorteringsordningene som er i den enkelte kommune.

   De som benytter fritidsboliger i kommunene våre må kildesortere på lik linje som de fastboende. Vesar har innsamlingsansvar av avfall i kommunene Holmestrand, Horten, Færder og Tønsberg.

   Matavfall hentes hver uke.
   Restavfall hentes hver tredje uke.
   Papir og papp hentes hver tredje uke.
   Plastemballasje hentes hver tredje uke.
   Glass- og metallemballasje hentes hver sjette uke.

   Restavfall:
   Har du ekstra restavfall i perioder kan du kjøpe grønne ekstrasekker. Disse sekkene setter du frem til hentedagen for restavfall og må plasseres ved restavfallsbeholderen. Har du en permanent økning i restavfallet, kan du øke restavfallsvolumet.

   En økning i restavfallsvolumet vil gi en økning i renovasjonsgebyret. Har du derimot ikke behov for alt volumet som standardsettet gir, kan du redusere restavfallsvolumet. Dette vil gi en reduksjon av renovasjonsgebyret. . Les mer om renovasjonsgebyret her.

   Glass- og metallemballasje:
   Glass- og metallemballasje sorteres i egen beholder, dette avfallet skal legges rett i beholder uten pose. Emballasjen skal være tom når den legges i beholderen, og skylles lett med kaldt vann for å unngå lukt. 

   Noen ønsker en mindre kurv til glass- og metallemballasje enn den ordinære standardbeholderen. Da utebeholder er standarden må du kontakte kundeservice for å få kurven istedenfor. Denne kurven må settes frem til hentedagen for glass- og metallemballasje.

   Papir og papp:
   Større beholder til papir og papp kan bestilles ved å henvende deg til kundeservice. En økning i beholderstørrelse for papir og papp vil ikke gi en økning i renovasjonsgebyret. 

   Renovasjonsbil Vei
   Informasjon om avfallsordningen i Vesar
   Noen kildesorteringstips
   Sjekk hvilken hentedag som gjelder for deg.
   Beholdere og beholderstørrelser
   Poser og sekker
   Gjenvinningsstasjoner & miljøstasjoner
   Større gjenstander
   Hage- og grovavafall
   Hvem skal jeg kontakte ved spørsmål?
   Renovasjonsgebyr og faktura