Skip to Content

Innsamlingsordningen

Forside - Henting av avfall

Det er kildesorteringsordning i alle Vesars kommuner, og alle er forpliktet til å kildesortere etter de sorteringsordningene som er i den enkelte kommune. Også de som benytter fritidsboliger i kommunene våre må kildesortere på lik linje som de fastboende.

Renovasjonsordningen i Vesarkommunene består i en henteordning og en bringeordning. Henteordningen omfatter det renovatøren henter hjemme hos deg, mens bringeordningen innebærer det du selv må frakte bort til en gjenvinningsstasjon eller en miljøstasjon.

Back to top