Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Prisjusteringer på næringsavfall

    Prisene for levering av næringsavfall er nå justert i tråd med konsumprisindeksen (KPI), med en økning på 4,8 %.
    Publisert: 29.01.2024

    Mindre næringsvirksomheter, som for eksempel håndverksbedrifter, kan levere næringsavfall ved våre gjenvinningsstasjoner på Nordre Foss, Skoppum og Lofterød. Tilbudet gjelder for næringsvirksomheter hvor avfallet oppstår utenfor virksomhetens egen adresse.

    I motsetning til husholdningene betaler ikke næringsdrivende renovasjonsgebyr, og må derfor betale for alle typer avfall de leverer. Unntaket er metaller, som kan leveres gratis.

    – På denne måten sikrer vi at kostnadene for mottak av næringsavfallet og driften av denne ordningen dekkes av de næringsdrivende som leverer avfallet, ikke husholdningene, forklarer gjenvinningssjef i Vesar, Magnus Pedersen.

    Ordningen for mottak av næringsavfall bidrar til at mindre næringsvirksomheter med relativt små avfallsmengder kan levere dette lokalt, samtidig som det sikrer en god, miljømessig håndtering av avfallet.

     

    Prisoversikt og mer informasjon mer om levering av næringsavfall