Skip to Content

Nedgravde løsninger

Forside - Henting av avfall

Det er en økende interesse blant utbyggere for nedgravde containerløsninger i Vestfold. Vi har høye målsettinger til grad av kildesortering og gjenvinning, og det medfører også at det må legges til rette for gode kildesorteringsordninger.

For å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og håndtering av tømming etter etablering har vi utarbeidet retningslinjer for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftenes, og vi har utarbeidet informasjon som er mer konkret i forhold til nedgravde containerløsninger.

Se lenker under for mer informasjon om nedgravde løsninger:

Back to top