Skip to Content

Avfall fra bruktbutikker

Forside - Levering av avfall

Vi har en egen ordning for levering av avfall fra bruktbutikker på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen koster kr. 1.000 i måneden, dette er for avhending av restavfallet. Søknad må være godkjent i forkant av leveringen.

Forutsetningene for å få levert avfallet er som følger: 

- at bruktbutikken har et ideelt, samfunnsnyttig eller veldedig formål
- søknad om levering må være godkjent av Vesar
- matavfall, bygg- og rivingsavfall og hageavfall omfattes ikke av ordningen
- bruktbutikken må ha en mottaksordning der innbyggerne i Vesar-kommunene kan levere ombruksgjenstander gratis.
- Det skal informeres om leveringsordningen ved oppslag i butikken og på Vesars hjemmeside
- bruktbutikken må levere månedlige oppstillinger over avfallstyper og mengder som er levert
- avfallet må sorteres før det kjøres til gjenvinningsstasjonen, etter samme regler som for privatpersoner.
- Ikke sortert restavfall blir avvist
- avfallet må fraktes i kjøretøy på maks 3 500 kg. Traktor og større kjøretøy avvises
- butikken må stille med tilstrekkelig personale for avlossing av avfallet på gjenvinningsstasjonen
- avfall kan ikke leveres mandager og lørdager 
- avfallet må ikke være komprimert eller knust
- bruktbutikken må melde fra ved endringer i mottaksordningen eller annen relevant informasjon

Prøveordningen kan sies opp fra Vesars siede ved mislighold. Ellers gjelder en måneds oppsigelsesfrist for begge parter.

Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til post@vesar.no.

SØKNADSSKJEMA

Back to top