Skip to Content

Gjenvinningsstasjoner

gjenvinnings- stasjoner

I forbindelse med koronasituasjonen tar vi fremdeles forholdsregler på gjenvinningsstasjonene. Vis hensyn, følg våre retningslinjer!

Lofterød gjenvinningsstasjon

Mølleveien 30
3140 Nøtterøy
Åpningstider:
 • Mandag10:00 - 18.00
 • Tirsdag - fredag10.00 - 17.00
 • Lørdag09.00 - 14.00

Gjenvinningsstasjonene er stengt på alle helligdager/høytidsdager (røde dager), samt påskeaften, julaften og nyttårsaften.

Oversiktskart

For at det skal være enkelt for deg å pakke lasten før du drar på gjenvinningsstasjonen har vi laget et oversiktskart over de ulike gjenvinningsstasjonene.

Korona-utbruddet: vis hensyn når du er på gjenvinningstasjonen!

Vesar holder gjenvinningstasjonene åpent, men det er iverksatt flere tiltak for å forhindre spredningen av koronasmitte blant ansatte og kunder. Dette er også for å  kunne opprettholde et tilfredsstillende tilbud for avfallshåndtering i denne krevende perioden vi alle er inne i.

 • Personer i karantene eller som har symptomer på mulig koronasmitte skal ikke benytte gjenvinningsstasjonene.
 • Hold avstand til både andre kunder og ansatte på gjenvinningsstasjonen, 1 til 2 meters regelen gjelder også her.
 • Vi oppfordrer til at man betaler med kort på stasjonene.
 • Ved stor pågang vil biler bli sluppet inn puljevis, for å forhindre at mange personer er inne på stasjonsområde samtidig.
  Dette kan medføre økt øk og lenger ventetid. Vis tålmodighet.
 • For å forhindre smittespredning er gjenbrukstilbudet på Lersbryggen midlertidig stengt.

  Vi anbefaler at de som benytter seg av stasjonen sorterer avfallet godt før de kommer og gjør seg kjent med kartet over stasjonen slik at de vet hva som skal kastes hvor. Da vil besøket og oppholdet på stasjonen gå raskere.

Takk for at du bidrar!

Levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner

Følgende kan du levere gratis på gjenvinningsstasjonene:

 • Papir/ papp (Kubber med drikkekartonger som leveres på gjenvinningsstasjonen er ikke med i returkartonglotteriet)
 • Plastemballasje (levert i sekk for plastemballasje fra Vesar)
 • Glass- og metallemballasje
 • Farlig avfall
 • Ee-avfall
 • Hageavfall
 • Tekstiler (rene og tørre tekstiler leveres i Uff container på området. Kan også leveres i containere utplassert i ditt nærområde. )
 • Metall
 • Trevirke
 • Impregnert trevirke
 • Vinduer ( kontakt betjeningen)
 • Gips
 • Bygge-/purskum
 • Gulvbelegg
 • Bildekk
 • Jord, sand, stein, grus, fyllmasse
 • Hardplast, f.eks. plastmøbler, leker i plast, kasser/bakker, tomme kanner/bøtter/fat/flasker, slanger7rør i ren plast, blomsterpotter og - brett.
 • Isopor (ren og hvit isopor)

Dette kan du levere mot betaling:

 • Restavfall
  Restavfall leveres løst eller i gjennomsiktige avfallssekker


Spesielle avfallstyper:

 • Oljefyr kan leveres som ee-avfall
 • Varmtvannsbeholder kan leveres som ee-avfall
 • Snøfresere og gressklippere kan leveres som metall. Det er viktig at disse tømmes for bensin/ olje før levering
 • Parafin/ oljetanker på max. 1000L kan leveres som metall. Man må ha sertifikat på foretatt rengjøring før levering til gjenvinningsstasjonen
  Vi gjør oppmerksom på at sertifikatet kun er gyldig i 24 timer, pga. dannelse av gasser. Det betyr at tanken må leveres raskt etter at sertifikatet er utstedt.
 • Asbest er svært helseskadelig, og skal leveres som farlig avfall. Se egen beskrivelse for levering av asbest.
 • Jernbanesviller kan leveres som impregnert trevirke
 • Campingvogner kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonene. Det kan leveres som restavfall på Norsk Gjenvinnings anlegg på Rygg. Det samme gjelder for båter over 14 fot.
 • Asfalt kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonene, må leveres til godkjent mottak. 
  Asfaltgjenvinning
 • Fyrverkeri, nødraketter, nødbluss ammunisjon og andre eksplosiver skal ikke leveres til gjenvinningsstasjonen.
  Nytt ubrukt fyrverkeri leveres tilbake til selger, fyrverkeri som har gått ut på dato samlet inn av en som har konsesjon for innsamling av gammelt fyrverkeri. Brukt fyrverkeri skal kastes i restavfallet. 
  Ammunisjon og annet eksplosjonsfarlig avfall  kreves spesiell håndtering. Alle som produserer, importerer eller forhandler eksplosive varer eller produkter har en plikt til å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres. Kontakt en produsent/importør/forhandler for avtale om levering eller henting. Dersom du ikke vet hvem du skal henvende deg til, kontakt politiet på 02800. 
  Har du helt tomme hylser, som er ufarlige, så skal alltid betjeningen på gjenvinningsstasjonen kontaktes før det eventuelt leveres på gjenvinningsstasjonen. 
 • Medisiner skal leveres på et apotek for forsvarlig håndtering

Restavfall:
50 kr pr sekk
250 kr per 1/2 kubikk

Møbler:
50 kr pr sete
50 kr pr madrass enkeltperson
100 kr pr dobbeltmadrass

Tank:
500 kr for tank av glassfiber opptil 1000 liter

På alle gjenvinningsstasjonene kan det betales både med kort og kontanter.
Betjeningen foretar vurdering, og avgjør pris ut fra oppsatte priser.

Hvem kan levere avfall til gjenvinningsstasjonene
Gjenvinningsstasjonene skal kun brukes av privathusholdningene som har renovasjonsordning i en av følgende kommuner: Holmestrand, Horten, Færder, Tønsberg, Larvik og innbyggere i Sandefjord som tidligere tilhørte kommunene Andebu og Stokke.

Avfallet som leveres inn skal være fra egen husholdning.
Næringsdrivende må benytte seg av egne mottak for næringsavfall.

Selvbetjening og sortering
Gjenvinningsstasjonene er selvbetjente, og du skal sortere avfallet ut fra de avfallstyper det er mottak for. Er du i tvil, spør betjeningen.

Levering av restavfall
Restavfall kan kun leveres løst eller i gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonene.
Dette er for å sikre at miljøfarlig avfall blir forsvarlig håndtert, for å minimere brannfaren og sikre best mulig gjenvinning av avfallet. I tillegg vil dette lønne seg for deg, da du kun betaler for restavfallet.

Begrensninger
Vi tar kun i mot avfall levert med biler og biler med henger.
Av hensyn til avfallsmengder pr lass og trafikkavvikling inne på gjenvinningsstasjonene er tillatt totalvekt for bilene maks 3500 kg.
Avfall kan ikke leveres med traktor eller større biler.

Sikkerhet
Du må holde lav fart med bilen når du kjører inne på gjenvinningsstasjonen, og rette deg etter skilting og kjøreretning. Det er viktig å være spesielt varsom ved rygging.
Barn under 16 år skal sitte inne i bilen under oppholdet på gjenvinningsstasjonen.

Plukking
Det er ikke tillatt å plukke med seg avfall/ gjenstander fra gjenvinningsstasjonene.

Betaling
Du betaler for restavfallet, dvs. de avfallstypene det ikke er egne sorteringsordninger for. Du kan betale både med kort og kontater på gjenvinningsstasjonene.

Bortvisning
Betjeningen på gjenvinningsstasjonen har myndighet til å bortvise kunder som ikke følger retningslinjene.

Klager
Ønsker du å klage på forhold ved gjenvinningsstasjonen, skal klagen rettes til Vesar. Adressen er Taranrødveien 95 B, 3171 SEM. Tlf. 33 35 43 80. E-post: post@vesar.no

Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også 1000 kr pr leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet. Det er Miljødirektoratet som administrerer refusjonsordningen.

Slik gjør du for små båter opp til 15 fot:

Båteier skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema til avfallsmottaket. Skjemaet finner man her.

En av våre ansatte på gjenvinningsstasjonen signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt. NB: Mottaket skal ikke beholde skjemaet.

Når båten er levert og skjemaet ferdig utfylt, gjør du følgende:
1. Opprett bruker på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og søk om tilskudd. 
2. Ta bilde eller scann skjemaet med bekreftelsen (stempel/kvittering) på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart
3. Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden.
4. Trykk «send»

Med små båter menes:

 • Båter ned skroglengde under 15 fot og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres til gjenvinningsstasjonene.

Båter over 15 fot kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonene våre. Her finner du mer informasjon om større fritidsbåter.

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.
Se Miljødirektoratets hjemmeside for mer informasjon.

Asbest er svært helseskadelig og skal leveres som farlig avfall.

Asbest må pakkes etter egne retningslinjer før levering på gjenvinningsstasjonen.

Vanlige materialer med asbest er eternittplater, fasadeplater, himlingsplater, isolasjon rundt rør og rørbend og lignende. Du kan få utlevert spesialsekker og paller til pakking av asbest kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonene. Tape og stropper må du skaffe og bekoste selv.

Slik gjør du

 • Bruk verneutstyr når du behandler produkter med asbest
 • Asbest pakkes inn i egne spesialsekker eller i tykk plast som forsegles.
 • Sekkene tapes med kraftig tape, og legges på en godkjent europall.
 • Sekker på pallen må ikke utgjøre mer enn 30 cm i høyden (utenom selve pallen)Pallen må ikke være skadet eller råtten.
 • Pallen stroppes slik at pakkene med asbest ligger forsvarlig fastspent til pallen.
 • Det er viktig at innholdet er pakket stabilt, og at sekkene er tette
 • Pallene må ikke stables oppå hverandre.
 • Betjeningen på gjenvinningsstasjonen vil hjelpe til med truck når du leverer asbest på pall, så ta kontakt med betjeningen når du kommer.
 • Du vil ikke få europallen tilbake ved levering av avfallet på stasjonen.
 • Betjeningen på gjenvinningsstasjonen kan avvise mottak av asbest dersom emballasje og pakking ikke er gjort i henhold til kravene.

De fleste hageplanter innebærer ingen fare for norsk natur. Det finnes dog enkelte utenlandske planteslag som har utviklet seg til å bli problemarter når de sprer seg fra hagen din og ut i norsk natur. 

Hvordan skal du håndtere hageavfall som inneholder fremmede skadelige plantearter?

Kutt opp planterestene i mindre biter, pakk det i gjennomsiktig sekk og lever avfallet som restavfall. Restavfall som Vesar samler inn blir levert til energigjenvinning, det vil si at planterestene brennes opp. 
Det er gratis å levere skadelige plantearter, til tross for at disse leveres som restavfall. 

Hvilke arter er skadelige problemarter?

Forskrift om fremmede organismer forbyr både innførsel, utsetting og omsetning av en rekke av de mest skadelige fremmede plantene som vokser i Norge.

Regjerningen har utarbeidet en liste over arter som er forbudte å innføre, sette ut og omsette. 

Mer informasjon om fremmede, skadelige plantearter finner du her: 

Fylkesmannen i Vestfold
Miljødirektoratet
Artsdatabanken Norges svarteliste over fremmede arter
Regjeringen 

Har fryseboksen din gått i stykker? Eller rydder du opp i en fryser full av gammel mat som må kastes? 
Slik gjør du: 

 • Maten leveres til Rygg Gjenvinningsstasjon, Taranrødveien 93, 3171 Sem.
  Levering må skje innenfor gjenvinningsstasjonens åpningstider.
 • Ta kontakt med personalet når du ankommer stasjonen, de vil veilede deg på stedet. 
 • Det er kun matavfall som kan leveres i denne ordningen.
  Matavfallet kan være emballert, dvs. at du ikke trenger å ta av poser eller pakninger som er rundt matavfallet. 
  Andre kjøkkenartikler skal ikke kastet i denne ordningen. 
 • Annet avfall må leveres på gjenvinningsstasjonen etter de sorteringsordningene som er der. Spør personalet dersom det er noe du lurer på. 

Matavfallet som leveres inn blir gjenvunnet til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. 

Takk for at du kildesorterer!

Asfalt skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonene, men til godkjente mottak for dette. Kostnad for levering av asfalt avklares med kontaktperson/mottak.

Godkjente mottak for asfalt

På Skoppum gjenvinningsstasjon kan næringsdrivende levere avfall. Det er Ragn Sells AS som drifter stasjonen på vegne av Vesar, og det er også de som vil håndtere næringskundene.

Næringskundene skal kunne levere de samme avfallstypene som privatkundene, og må også følge det samme regelverket som øvrige kunder ift begrensninger på kjøretøy, sortering av avfallet mm.

Vi ser fortrinnsvis at de næringsdrivende benytter stasjonen i hverdager og gjerne midt på dagen, for å unngå at det blir stor trafikk i tider hvor det vanligvis er godt besøkt av privatkunder, så langt det er mulig.

Les mer om ordningen.

Back to top