Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Nå justeres prisene

    På gjenvinningsstasjonene er det lagt opp til at mest mulig kan sorteres ut, og at man kun betaler for restavfallet. Fra 1. januar 2021 justeres prisene på gjenvinningsstasjonene. Er du god til å kildesortere når du bruker gjenvinningsstasjonen, vil du ikke merke mye til justeringen.
    Publisert: 22.12.2020

    - Vesar har et ambisiøst mål om 70 % materialgjenvinning, og dette er et tiltak for å nå målsettingen om økt sortering og materialgjenvinning, forteller Kristina Mørk Jacobsen, prosjekt- og leverandøransvarlig i Vesar. Erfaringsvis ser vi at når man må betale for restavfallet, så bidrar dette til bedre sortering og dermed også til økt materialgjenvinning, sier hun.

    De nye prisene for restavfall er 80 kroner pr. sekk og 400 kr pr. halvkubikk. Det meste av det som leveres på gjenvinningsstasjonen kan sorteres ut, og leveres gratis. Man betaler kun for restavfallet.
    Ved å kildesortere avfallet på gjenvinningsstasjonen bidrar du til at mest mulig gjenvinnes til nye råvarer og produkter.

    - Vi justerer prisene fra 1. januar, da er det seks år siden forrige prisjustering. Prisene for behandling av restavfall har økt sterkt de siste årene, uten at det er gjort tilsvarende justeringer på prisene for restavfall på gjenvinningsstasjonene, forteller Mørk Jacobsen. I tillegg er det i statsbudsjettet for 2021 vedtatt en ny forbrenningsavgift på avfall.

    Sorter avfallet før du drar på gjenvinningsstasjonen

    Vesar anbefaler at du planlegger besøket før du kommer. Sorter avfallet på forhånd, da går turen på gjenvinningsstasjonen raskere og mer smidig – og du kan spare penger. På hjemmesiden til Vesar ligger det kart over hver stasjon som viser hvor de forskjellige avfallstypene skal leveres.

    - Typisk restavfall på gjenvinningsstasjonen er for eksempel madrasser, skumgummi, presenning, sammensatte materialer og produkter, mdf og laminat, forteller Kristina Mørk Jacobsen. Avfall som du ikke får sortert ut på andre måter.

    Restfall skal leveres løst, eller i gjennomsiktige plastsekker.

    - Vestfoldingene er blant de beste i landet på å kildesortere, og det gjelder også på gjenvinningsstasjonen, sier kommunikasjonssjef i Vesar Kaia Ross Lind. De fleste vil ikke bli særlig berørt av denne prisjusteringen. Det er potensiale til å sortere ut mer avfall av restavfallet enn det som gjøres i dag.

    I snitt kunne 20 % av det som kastes i restavfallet på gjenvinningsstasjonene vært sortert ut. Dette er avfall som hardplast, plastemballasje, papir og papp og andre avfallstyper, som kunne gått til materialgjenvinning og dermed blitt til nye produkter eller råvarer om de hadde vært sortert rett.  

    Ordningen med betaling av restavfallet er basert på at de som har, og kaster, restavfall også er de som belastes for dette. Noe som er mer rettferdig for de som sjelden eller aldri kaster restavfall på gjenvinningsstasjonene.

    Åpningstider og informasjon om gjenvinningsstasjonene