Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Gjenvinning av klær og tekstiler

    Tekstiler, klær og sko leveres i egne tekstilcontainere som står utplassert i ditt nærmiljø eller på en av våre gjenvinningsstasjoner. Det som leveres inn må være tørt, rent og uten lukt.

    Dette kan du levere:
    Alle typer klær, sko accessoirer og tekstiler fra husholdningen kan leveres i tekstilinnsamlingsordningen. Det som leveres må være rent og tørt.

    Slik leverer du tekstilene:
    De tørre og rene tekstilene pakkes i lukkede poser eller i løst pakkede sekker. Husk å tømme lommer etc. før tekstilene leveres. Posen eller sekken legges i en tekstilcontainer som står utplassert i ditt nærområde eller på en av våre gjenvinningsstasjoner.

    Ødelagte tekstiler leveres også til en tøyinnsamlingsboks. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.

    Dette skjer med det som leveres inn:
    Tekstilene som leveres inn gjennomgår en grundig sortering, hvor det sorteres etter kvalitet. Det meste kan brukes om igjen, enten her i landet eller i utlandet. Noe blir reparert eller redesignet dersom det ikke kan brukes som det er. Det som ikke kan brukes videre på nytt blir materialgjenvunnet til nye tekstilprodukter eller går til energigjenvinning dersom det ikke kan materialgjenvinnes.

    Det er forskjellige leverandører som tar imot tekstiler. I forbindelse med koronasituasjonen har enkelte hatt utfordringer knyttet til håndtering av de store mengdene tekstiler som har kommet inn, og spesielt gjelder dette tekstiler som ikke er egnet for gjenbruk. Fretex har blant annet gått ut med informasjon om at de helst vil ha hele og rene klær. Det jobbes med løsninger vedr. dette, og Vesar følger denne problemstillingen tett. Frem til endelig løsning er avklart sorteres tekstiler som formidlet over.