Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Gjenvinning av klær og tekstiler

    Tekstiler, klær og sko kan du enten levere til noen som trenger det, selge eller gi bort, eller levere inn i egne tekstilcontainere som står utplassert i ditt nærmiljø eller på en av våre gjenvinningsstasjoner. Det som leveres inn i tekstilcontainere må være tørt, rent og uten lukt.

    Vesar har et samarbeid med UFF, som har tekstilcontainere på gjenvinningsstasjonene våre. Ellers står det tekstilcontainere fra ulike leverandører rundt om i ditt nærmiljø. De ulike aktørene som tar imot tekstiler har i dag noe forskjellig informasjon om hva de tar imot. Det jobbes med løsninger for dette, og fra 2025 stilles det krav til at kommuner og renovasjonsselskaper har en egen løsning for tekstilavfall (ødelagte tekstiler).

    Dette kan du levere:
    Alle typer klær, accessoirer og tekstiler fra husholdningen som er rent og tørt kan leveres i tekstilinnsamlingen. Mangler plagget en knapp, eller har en misfarging kan det likevel leveres i tekstilinnsamlingen. Brukbare sko leveres også som tekstiler.

    Ødelagte tekstiler, som klær som mangler en knapp, har et hull eller er misfarget, så saml de gjerne i en egen pose som du merker med ødelagte tekstiler.

    Dette kan du ikke levere:
    Våte tekstiler, skitne tekstiler, sko som ikke er gode nok for gjenbruk. Hullete og slitt undertøy, som truser, underbukser og sokker. Dette kastes i restavfallet.

    Slik leverer du tekstilene:
    Tørre og rene tekstiler pakkes i poser som lukkes, eller i løst pakkede sekker. Posen eller sekken legges i en tekstilcontainer som står utplassert i ditt nærområde eller på en av våre gjenvinningsstasjoner.
    Husk å tømme lommer etc. før tekstilene leveres.

    Ødelagte tekstiler:
    Mange er usikre på hva de skal gjøre med ødelagte tekstiler, og informasjonen kan variere mellom de ulike aktørene. Vurderingen av hva som er ødelagte tekstiler som ikke er egnet for gjenbruk og/eller gjenvinning kan være krevende. Over halvparten av tekstilene som kastes i restavfallet kunne vært levert inn i tekstilinnsamlingsordningen. Ved å kaste ødelagte tekstiler i restavfallet går disse til forbrenning som gir klimagassutslipp, og i tillegg mister vi muligheten til å bruke tekstilene videre. Derfor leveres ødelagte tekstiler fortsatt som tekstiler, frem til egen ordning for ødelagte tekstiler er på plass.

    Dette skjer med det som leveres inn:
    Tekstilene som leveres inn gjennomgår en grundig sortering, hvor det sorteres etter kvalitet. Det meste kan brukes om igjen, enten her i landet eller i utlandet. Noe blir reparert eller redesignet dersom det ikke kan brukes som det er. Det som ikke kan brukes videre på nytt blir materialgjenvunnet til nye tekstilprodukter eller går til energigjenvinning dersom det ikke kan materialgjenvinnes.