Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Folkedugnad for å bekjempe stillehavsøsters

    Den harde og knivskarpe stillehavsøstersen er en invaderende og uønsket art som har hatt en enorm spredning langs kysten i Sør-Norge de siste årene. Nå jobber Østersdugnaden for å redusere utbredelsen av stillehavsøsters.
    Publisert: 09.07.2024

    Østersdugnaden: mål om å fjerne stillehavsøsters langs kysten i Vestfold og Telemark

    Østersdugnaden er en folkedugnad hvor alle som vil kan bidra til å fjerne stillehavsøsters. Det er fylkeskommunene Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som står bak prosjektet. Siden prosjektets oppstart i 2019 er mer enn 100 tonn skjell fjernet, og hittil i år er syv strender ryddet og det er plukket 1600 kg østers. 

    Målet med Østersdugnaden er å fjerne stillehavsøsters fra strender og friluftslivsområder i Vestfold og Telemark. De deler informasjon om sikker plukking og håndtering av stillehavsøsters, og gjennomfører og koordinerer plukkedugnader. 

    Hvordan plukke stillehavsøsters?

    Østersdugnaden har laget en egen Plukkeveileder, slik at alle enkelt kan sette seg inn i plukkemetoder, praktisk utstyr. Veilederen gir flere nyttige tips og råd som er nyttige før man går i gang.

    Plukkeveileder | PDF

    Dersom du ønsker å dele ut veilederen til organisasjoner el., kan du ta kontakt med Østersdugnaden for å få tilsendt et større opplag av veilederen.

    Kontakt Østersdugnaden

    Hvor kan du levere stillehavsøsters?

    Hvis du har plukket noen få stillehavsøsters, kan dette komposteres i egen eiendom dersom det ikke er til sjenanse (lukt). Har du ikke denne muligheten eller om du har større mengder, kan du kontakte Østersdugnaden for å få hjelp til innlevering. 

    Fraråder å spise selvplukket østers

    Det er en viss helserisiko forbundet med å spise stillehavsøsters. Skjellene kan inneholde virus som kan gi diaré. De som plukker skjell til eget bruk, må selv ta ansvar og nødvendige forholdsregler for å unngå å bli syke. 

    Mattilsynet anbefaler at man ikke spiser selvplukkede skjell som ikke er testet for algegifter, bakterier og virus, samt miljøgifter.

    Mattilsynets råd om spising av stillehavsøsters

    Stillehavsøsters som ressurs

    Håndtering av innsamlede skjell har i flere år gått til brenning i midlertidige ovner. Nå er et permanent anlegg for brenning av østersskjell på plass på Melsom videregående skole. Fremover vil skall fra stillehavsøsters brennes i en spesiell ovn - og benyttes til å fremstille kalkmaling og -mørtel. Dette kan blant annet benyttes når man skal male historiske bygg som middelalderkirker eller andre steinbygg i Vestfold.

     

    Kilde: ostersdugnaden.no