Skip to Content

Avfallsbeholdere

Forside - Henting av avfall

Vi tilbyr et standard beholdersett som er tilpasset en husholdning. Standardsettet består av fire beholdere på 140 liter. En beholder til papp og papir, en til restavfall, en til matavfall og en til glass- og metallemballasje. Til plastemballasje deler vi ut plastsekker, som må settes frem til hentedagen.

Når det gjelder glass- og metallemballasje er det mulig å velge en beholder på 140 L, eller å ha en innekurv. Innekurven settes ut kvelden før hentedagen, eller før kl. 06 på hentedagen.

For plastemballasje er standard en perforert sekk som settes ut til hentedag. For de som ønsker det, tilbyr vi beholder til plastemballasjen mot et årlig gebyr. Beholderen til plastemballasje er på 240L og har grått lokk. Prisen for beholderen varierer mellom kommunene.

Mangler du innekurv til matavfallet ditt, eller har den gamle gått i stykker, så kan du få ny av oss kostnadsfritt. Du kan kontakte kundeservice på telefon eller e-post for å få utdelt en ny kurv til matavfallet. 

Beholder med brunt lokk: matavfall, beholder med grønt lokk: restavfall, beholder med oransje lokk: glass -og metallemballasje og beholder med blått lokk: papir og papp. 

Antall husholdninger
Beholdervolum
Beholderbredde
Beholderdybde
Beholderhøyde
1 140 L 48 cm 54,5 cm 106 cm
2 240 L 58 cm 72 cm  106 cm
3 360 L 58 cm 87,5 cm 108 cm
4-5 660 L 136 cm 78 cm 119 cm
6-7 1000 L 136 cm 103 cm 133,5 cm

 

Forskjellige leverandører kan tilby beholdere med mål som kan avvike fra denne oversikten. Dette er mål som gjelder for beholderen vi leverer ut i dag.

Økt volumet på avfallsbeholderen din

Du kan øke beholdervolumet til både matavfall og papp og papir kostnadsfritt. Ta kontakt med kundeservice dersom du ønsker å øke beholdervolumet. Større restavfallsbeholder vil gi en økning i renovasjonsgebyret. En reduksjon i restavfallsvolumet vil derimot redusere renovasjonsgebyret. Les mer om dette lengre ned på siden.

 

Redusert restavfallsvolum

Ved å redusere restavfallsvolumet på din beholder, vil du få en reduksjon av renovasjonsgebyret. Du kan også redusere renovasjonsgebyret ved å dele abonnement med en annen husholdning eller ha en fellesløsning med flere.

Finn priser som gjelder for din kommune

Problemer med mye restavfall?

  • Dersom du enkelte ganger har for mye restavfall kan du kjøpe grønne ekstrasekker som settes ved siden av avfallsbeholderne når restavfallet skal hentes. Disse kan bestilles hos Vesar, eller kjøpes på servicekontoret i de fleste kommunene.
  • Har du et permanent problem med for mye restavfall kan du øke størrelsen på restavfallsbeholderen mot et gebyr.
  • Sorterer du avfallet godt nok?
- Delt abonnement:

to husholdninger deler ett standard sett beholdere, mot reduksjon i gebyret.

 

- Fellesløsning:

to eller flere husholdninger går sammen om beholdere, antall og størrelse er tilpasset antallet husholdninger. En slik løsning vil gi en rabatt på renovasjonsgebyret.

Det er kostnadsfritt å bytte ut gamle stativer med nytt beholdersett, samt skifte ut ødelagte beholdere mot tilsvarende beholdere. Økning av størrelse på restavfallsbeholder koster ekstra.


 

Back to top