Skip to Content

Avfallsordningen i Sande

Forside - Henting av avfall

Vesar overtar avfallshåndteringen i Sande fra januar 2020. Innbyggerne i Sande har frem til årsskifte vært en del av RfD.
Overgangen vil medføre noen endringer i innsamlingsordningen, som nå vil bli lik som for resten av innbyggerne i Holmestrand kommune.

Slik blir den nye ordningen for deg som bor i Sande
Det blir endringer på hentefrekvens for flere avfallstyper, og fra 1. januar vil flere få ny hentedag. Denne endringen medfører lengre eller kortere hentefrekvens enn de du er vant til fra RfD:

 • Matavfallet hentes hver uke
 • Restavfallet hentes hver tredje uke
 • Papir og papp hentes hver tredje uke
 • Plastemballasje hentes her tredje uke
 • Glass- og metallemballasje hentes sjette uke

Restavfallet blir først samlet inn i uke tre, deretter hver 3. uke. Har du ekstra restavfall pga. endringer i innsamlingsordningen kan du, i en periode ut februar, sette ut en knytt avfallssekk med restavfall. Denne må plasseres ut ved siden av restavfallsbeholderen, og settes frem til din hentedag for restavfall.

Dagens todelte beholdere for matavfall og restavfall skiftes ut, og du vil få egne beholdere for matavfall og restavfall. I tillegg vil lokkene for enkelte avfallstyper byttes til lokk i andre farger. Utskiftingen starter 2. januar.

Glass- og metallemballasje:
Glass- og metallemballasje sorteres i egen beholder som tidligere, dette avfallet skal legges rett i beholder uten pose. Emballasjen skal være tom når den legges i beholderen, og skylles lett med kaldt vann for å unngå lukt. Du kan lese mer om sortering av glass- og metallemballasje HER.

Noen tips til deg ved overgang til ny ordning:

 • Kildesorter avfallet ditt, slik at du får minst mulig restavfall
 • Finn din hentedag i appen Min Renovasjon, eller i søkefunksjonen her på hjemmesiden.
 • Større gjenstander skal leveres til gjenvinningsstasjonen
 • Ta kontakt med Vesar om det er noe du lurer på vedr. kildesortering, avfall og avfallshåndtering

Avfallsordningen er lik ordningen for øvrige Holmestrand og andre Vesar-kommuner.

NB:
 I forbindelse med kommunesammenslåingen så har det oppstått noen feil med registrering av når restavfallet hentes hos enkelte i Sande i vårt kundesystem. Dette medfører at enkelte kan få opp feil informasjon om hentedag for restavfallet i appen Min Renovasjon. Det jobbes med å rette feilen, slik at alle skal få rett hentedag opp i appen. Restavfallet hentes på vanlig hentedag i uke 3, 6, 9 osv.
Vi beklager ulempen!

Informasjon om avfallsordningen i Sande

I forbindelse med overgangen vil det for noen bli endringer på hentedag. Sjekk derfor hvilken hentedag som gjelder for deg.

Avfallet skal hentes på samme dag hver uke, med mindre det blir endringer i forbindelse med høytidsdager. Det vil variere hvilken avfallstype som hentes.

Du finner din hentedag her, eller så kan du laste ned appen Min Renovasjon. Du kan også kontakte kundeservice.

Min Renovasjon.

Med appen Min Renovasjon får du oversikt over hentedagene dine. Du kan velge å få varsling på mobilen før vi henter avfallet hos deg. I appen finner du også en kort sorteringsguide, i tillegg til at du finner informasjon om våre gjenvinningsstasjoner.

Min Renovasjon lastes ned kostnadsfritt fra Google Play eller App Store.

Har du allerede appen Min Renovasjon, så husk at du må legge inn ny kommune og søke opp adressen din på nytt etter kommunesammenslåingen med Holmestrand.

Kildesorteringskalenderen:
Alle husstander skal ha mottatt kildesorteringskalenderen for 2020. Den ligger også ute på våre hjemmesider:
Kildesorteringskalenderen

Type beholdere:
Har du tidligere hatt delt beholder for matavfall og restavfall, så vil disse bli skiftet ut. Du vil få en egen beholder for matavfall og en egen beholder for restavfall. Utskiftingen av beholdere starter 2. januar.

Farge på lokk:
Fargekodingen på lokkene på beholderne er noe annerledes i Vesar i forhold til RfD.
Beholdere for papir vil få nytt blått lokk. I Vesar-området er fargen på glass- og metallemballasje oransje, men her beholdes lokkfargen i Sande slik den er i dag. Ved eventuelle utskiftninger på skadede beholdere og lignende, vil lokkene få oransje farge for denne avfallstypen.

Fellesløsninger:
I fellesløsninger hvor det i dag er beholder til plastemballasje vil disse endres til grått lokk. Vesar har jobbet med å kartlegge beholderstatus i fellesløsninger for borettslag. Ut fra kundesystemet vet vi hvor det er felles beholdere, og en tilpasning vil gjøres ut fra dette grunnlaget.

Størrelse på beholdere:
Standard sett for en husholdning er  fire beholdere på 140 liter. En til papir/ papp, en til restavfall, en til matavfall og en til glass- og metallemballasje. Til plastemballasje benyttes sekker som hovedløsning, men det er også mulig å bestille egen beholder til denne avfallstypen om man ønsker det.
Ordningen i Sande vil være basert på standardløsningen, med unntak av beholder for papir. Her er standard beholder på 240 liter. 

Større restavfallsbeholder kan bestilles mot gebyr.

Les mer her:
Avfallsbeholdere
Beholder til plastemballasje

Sekker til plastemballasje:
Vi benytter gjennomsiktige sekker til plastemballasje.
Du kan fremdeles benytte de blå sekkene fra RfD til å samle plastemballasjen som du kildesorterer.
Når du trenger nye sekker, vil du få en rull med gjennomsiktige sekker.

Poser til matavfall:
For matavfall benyttes egne nedbrytbare matavfallsposer. 
Matavfallet gjenvinnes ved Den Magiske Fabrikken til klimavennlig biogass, verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.

Trenger du nye sekker eller poser?
Trenger du nye sekker til plastemballasje kan du knyte en tom bærepose på en av beholderne dine. Trenger du poser til matavfall kan du knyte en matavfallspose på en av beholderne dine.
Renovatøren vil legge igjen poser/sekker til deg ved neste tømmedag.

Visste du at du kan bestille egen beholder til plastemballasje?
Les mer om det her: beholder til plastemballasje

Gjenvinningsstasjonene til Vesar kan benyttes hele året. Her kan du levere det meste av avfall kostnadsfritt, restavfall må det betales for.

Fra 02.03.20 vil også Lersbryggen gjenvinningsstasjon ha samme åpningstider slik som Vesars øvrige gjenvinningsstasjoner har.

Mer informasjon om våre gjenvinningsstasjoner finner du her:

Gjenvinningsstasjoner

Du kan fortsatt levere avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner etter 1. januar, men da mot betaling.

Større gjenstander skal ikke kastes i beholdere eller settes ved siden av. Dette finnes det andre ordninger for, klikk på linkene under for mer informasjon:

Grovavfallsinnsamling

Gjenvinningsstasjoner

Hageavfall
I Holmestrand kommune kan du bestille henting av hageavfall på våren og høsten til fastsatte datoer. Du vil bli belastet et gebyr for hentingen, som blir fakturert på faktura med kommunale gebyrer fra kommunen.  

Papirsekker til hageavfall:
Du kan bestille sekker i forkant av innsamlingen, mot gebyr. Sekkene blir da levert hos deg. Sekkene bestilles i løpet av en to-ukers periode vår og høst. 

Grovavfall
Du kan bestille henting av grovavfall på våren og høsten til fastsatte datoer. Du vil bli belastet et gebyr for hentingen, som blir fakturert på faktura med kommunale gebyrer.

Les mer om hage- og grovavfallsordningen her:

Hage- og grovavfall

På en miljøstasjon kan du levere inn farlig avfall. Farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall) som ikke kommer inn til forsvarlig behandling er en trussel for både helse og miljø. Her kan du lese mer om miljøstasjoner og farlig avfall. 

Eksempler på farlig avfall som kan leveres på miljøstasjonen:

 • Drivstoffrester, bil- og båtpleiemidler
 • Maling, lim og lakk
 • Løsemidler, plante- og naturvernmidler
 • Rengjøringsmidler og rester av kjemikalier
 • Batterier og bilbatterier
 • Spillolje og tjæreavfall
 • White spirit og rødsprit
 • Propanflasker og brannslukningsapparat
 • Spillolje, oljefilter og frityrolje

Miljøstasjoner og farlig avfall

Dersom avfallet ikke er hentet som det skal, kan du varsle oss ved å bruke meldinger i appen Min Renovasjon. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice.

For andre spørsmål som spørsmål om avfallsordningen, kildesortering, innsamlingsordningen eller gjenvinningsstasjonen ta kontakt med en av våre kundebehandlere:

Vesars kundeservice: 
Telefon: 33354380
E-post: post@vesar.no

Våre åpningstider:
Man - ons: 08.00-15.00
Tor: 12.00-15.00
Fre: 08.00-15.00

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: @vesarvestfold

 

Faktura:
Fakturaen med renovasjonsgebyr vil bli sendt ut av Holmestrand kommune, sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Spørsmål generelt knyttet til faktureringen, innbetalinger og om de andre kommunale gebyrene rettes direkte til kommunen.
Spørsmål vedr. renovasjonstjenestene og gebyr for disse rettes til oss.

Renovasjonsgebyr:
Liste over vedtatte renovasjonsgebyr legges ut på vår hjemmeside.
Ta kontakt med kundeservice dersom det er noe du lurer på.

Fritak for renovasjon:
Dersom eiendommen står ubebodd i mer enn 6 mnd er det mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyr.

Les mer her:
Renovasjonsgebyr
Fritak for renovasjonsgebyr

Back to top