Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK

   Hva skal sorteres hvor?

   Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan få til. Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte.

   Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. På den måten begrenser vi uttaket av naturressurser og bruker mindre energi. Å kildesortere skal være enkelt. Ved hjelp av søkemotoren under finner du kanskje den informasjonen du trenger for å kildesortere riktig.

   Slik bruker du søkermotoren:

   1. velg kommunen du oppholder deg i

   2. skriv inn produktet eller avfallstypen du vil ha informasjon om

   3. når du klikker på søk vil du få den informasjonen som gjelder i den valgte kommunen.

   Lurer du på hvor du kan levere avfall: klikk på de markerte områdene i kartet og finn gjenvinningsstasjon, miljøstasjon (returpunkt for farlig avfall) eller returpunkt for klær og tekstiler.