Skip to Content

Hva skal sorteres hvor?

Forside - Informasjon

Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan få til. Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. På den måten begrenser vi uttaket av naturressurser og bruker mindre energi.

Å kildesortere skal være enkelt. Men likevel hender det at man står og undres. Ved hjelp av søkemotoren under finner du kanskje den informasjonen du trenger.

 

Slik bruker du søkermotoren:

1. velg kommunen du oppholder deg i

2. skriv inn produktet eller avfallstypen du vil ha informasjon om

3. når du klikker på søk vil du få den informasjonen som gjelder i den valgte kommunen.

Lurer du på hvor du kan levere avfall: klikk på de markerte områdene i kartet og finn gjenvinningsstasjon, miljøstasjon (returpunkt for farlig avfall) eller returpunkt for klær.


 

Back to top