Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Åpning av næringsmottak på Lofterød gjenvinningsstasjon

    Nå kan næringsvirksomheter levere avfall på Lofterød gjenvinningsstasjon, som frem til nå kun har vært for privathusholdninger. Tilbudet er for mindre næringsvirksomheter, som i hovedsak har en virksomhet hvor avfallet oppstår utenfor virksomhetens egen adresse. Dette kan for eksempel være mindre håndverksbedrifter.
    Publisert: 01.11.2023

    - Dette er et kjærkomment tilbud for næringslivet i Færder, sa ordfører Tom Mello da han åpnet næringsmottaket på Lofterød gjenvinningsstasjon i dag. Han snakket varmt om både anlegget og de ansattes evne til å veilede privatkundene. Endelig kan også mindre næringskunder i Færder benytte seg av dette, sa Mello.

    Onsdag formiddag ble næringsmottaket formelt åpnet, med representanter fra kommunen, Vesar, privat næringsliv og driftsleder på gjenvinningsstasjonen tilstede.

    - At vi nå kan levere avfallet lokalt er positivt på mange måter, sier Tor- Henrik Rød i Byggmester Reidar Solheim AS. Det gjør at vi slipper å bruke unødvendig mye tid på å transportere avfallet vårt til næringsmottak lenger avgårde, og bidrar på denne måten til en mer effektiv arbeidsdag. For oss er det viktig å spare tid, også sparer vi miljøet ved å ikke kjøre lenger enn nødvendig.

    Ordningen for mottak av næringsavfall bidrar til at mindre næringsvirksomheter med relativt små avfallsmengder kan få levere dette lokalt, og i tillegg sikre en god, miljømessig håndtering av avfallet. Avfallet som leveres på Vesars gjenvinningsstasjoner må sorteres, og man bidrar til at avfallet blir gjenvunnet til nye produkter og råvarer.

    - Det er hyggelig å nå kunne åpne for mottak av næringsavfall fra mindre næringsvirksomheter her på Lofterød, sier Magnus Pedersen, gjenvinningssjef i Vesar. Dette dekker et behov i kommunen, og bidrar til at det blir enklere og mer hensiktsmessig for også mindre bedrifter å bli kvitt avfallet sitt på en god måte, sier han.

    Slik fungerer ordningen for levering av næringsavfall på Lofterød gjenvinningsstasjon:

    • Avfallet skal sorteres i tråd med sorteringsordningen på gjenvinningsstasjonen
    • Man kan kun levere inn de avfallstypene som det er etablert en ordning for
    • Ved levering av restavfall i sekker skal det benyttes gjennomsiktige sekker
    • Avfallet kan kun leveres med personbil og mindre varebil med/ uten henger.
     (Maksvekt på bilen 3500kg). Lastebiler og traktor med henger er ikke tillatt.
    • Avfallet bør fortrinnsvis leveres på hverdager, dvs. mandag til fredag, og gjerne midt på dagen for å unngå tidspunkt hvor det er stor pågang av privatkunder.
    • Næringskunder må betale for alle avfallstyper som leveres, med unntak av metaller som leveres gratis.
    • Farlig avfall må deklareres på forhånd, før avfallet bringes til gjenvinningsstasjonen.

    Mer informasjon om ordningen finner du HER

    Planlegg besøket før du tar turen på gjenvinningsstasjonen.
    For å sørge for at besøket går så smidig som mulig bør også næringsdrivende planlegge besøket før de tar turen til gjenvinningsstasjonen. Vesar anbefaler at man sorterer avfallet på bil og evnt. på henger slik at det er enkelt og mer effektivt å levere.