Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken

    Høsten 2019 startet Vesar å ta imot de første skoleelevene ved kunnskaps- og opplevelsessenteret Den Magiske Fabrikken. Senteret skal gi barn og unge fra Vesars eierkommuner lærerike opplevelser med et positivt miljøbudskap som styrker deres kunnskap, holdninger og bevissthet rundt avfall, forbruk miljø og klima.

    Denne høsten har vi tatt i mot 9. trinn fra skoler i Holmestrand, Horten, Færder, Tønsberg og Larvik. Vi har gjennomført undervisningsbesøk flere ganger hver uke, med engasjerte elver og lærere. Undervisningsbesøket er tilpasset og gjennomført med gode smittevernstiltak, i tråd med skolenes retningslinjer for smittevern.

    Med undervisningsprogrammet VEKST får niendeklassingene kunnskapsvekst gjennom å lære om hvordan biogjødsel og CO2 fra Den Magiske Fabrikken bidrar til tomatproduksjon i veksthuset, og hvordan det inngår i begrepet bærekraftig utvikling. De lærer om hvorfor det er viktig å kildesortere, og de får innklikk i veksthuset økosystem. De lærer om næringsstoffer i jorda, og utfører et fotosynteseforsøk. Forsøket går ut på at eleven skal kunne se med egne øyne en plante som produserer O2 som en følge av fotosyntesen. Elevene får i forsøket også kunnskap om solenergi og erfare hva som skjer når lyskilden endrer posisjon.

    Som en del av undervisningsbesøket er elevene også innom veksthuset hvor det dyrkes klimatomater,  og de avslutter besøket med et bærekraftig måltid. Elevene fraktes til og fra Den Magiske Fabrikken med en egen buss som går på klimavennlig biogass fra fabrikken, laget av matavfall og husdyrgjødsel.

    For mer informasjon besøk Den Magiske Fabrikken.