Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken

    Høsten 2019 startet Vesar å ta imot de første skoleelevene ved kunnskaps- og opplevelsessenteret Den Magiske Fabrikken. Senteret skal gi barn og unge fra Vesars eierkommuner lærerike opplevelser med et positivt miljøbudskap som styrker deres kunnskap, holdninger og bevissthet rundt avfall, forbruk miljø og klima.

    Kunnskaps- og opplevelsessenteret har undervisningsopplegg for 6. trinn, 9. trinn og første året på videregående skole. Høsten 2021 tar vi i mot alle 9. trinn fra kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder og Larvik. Vi har gjennomført undervisningsbesøk flere ganger hver uke, med engasjerte elver og lærere. Undervisningsbesøket er tilpasset og gjennomført med gode smittevernstiltak, i tråd med skolenes retningslinjer for smittevern.

    Undervisningsprogrammene er utviklet rundt kretsløpet knyttet til Den Magiske Fabrikken, hvor matavfall gjenvinnes til klimavennlig biogass, verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.

    Som en del av undervisningsbesøket er elevene innom veksthuset hvor det dyrkes klimatomater,  og de avslutter besøket med et bærekraftig måltid. Elevene fraktes til og fra Den Magiske Fabrikken med en egen buss som går på klimavennlig biogass fra fabrikken, laget av matavfall og husdyrgjødsel.

    Senteret er utviklet med en målsetting om å oppnå bedre kildesortering blant barn og unge, og for befolkningen for øvrig. Senteret er et viktig tiltak i Vesars målsetting om 70 % materialgjenvinning. 

    For mer informasjon besøk: Den Magiske Fabrikken.