Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Forsinkelser i avfallsinnsamlingen

    Mildværet bidrar til krevende vær- og føreforhold når vi går inn i en ny uke. Det er forsinkelser enkelte steder, som gjør at avfallet kan bli hentet noe senere enn normalt denne uken.
    Publisert: 21.01.2024
    Oppdatert: 25.01.2024

    Snøforhold og mildværet som har kommet gjør at det igjen er krevende forhold på veien og ute i nærmiljøet rundt om i Vestfold for både renovasjonsbil og renovatører. Dette bidrar til forsinkelser, som gjør at avfallet kan bli hentet noe senere enn normalt denne uken. Det er viktig at du måker, strør og sørger for fri ferdsel frem til beholderne dine.

    Forrige uke ble innsamlingen innstilt onsdag pga. snøforholdene, noe som skapte forsinkelser. Det var dessverre noen som ikke fikk hentet avfallet sitt forrige uke, her fortsetter innsamlingen mandag og tirsdag denne uken. Mandag 22.01 startet innsamlingen opp senere enn normalt for å se an vær- og føreforhold etter farevarsel knyttet til værforholdene. 

    Innsamlingen av glass- og metallemballasje i områder i Sande og Hof er utsatt en uke, dette vil bli samlet inn i løpet av uke fem. Sms er sendt ut til innbyggerne dette gjelder. 

    Vi gjør oppmerksom på at henteinformasjon på app og i søkefunksjonen her på nettsiden ikke er oppdatert ift. forsinkelsen, da denne er basert på de normale innsamlingsrutene.   

    Husk å måke og strø

    For at avfallet skal bli hentet hos deg er det viktig at avfallsbeholderne er måkt frem slik at de er tilgjengelig for renovatøren, og at det strøs om det er glatt. Både avfallsbeholderne og veien frem til der renovasjonsbilen stopper må være tilstrekkelig måket og strødd. 

    Om du ikke får måkt eller strødd tilstrekkelig i forkant av din hentedag, kan du sette avfallsbeholderne dine frem til kjørbar vei slik at de likevel kan bli tømt.

    Takk for at du bidrar!

    ________________

    LØPENDE STATUS: 

    21.01.24: Innsamlingen fra forrige uke er i rute for de fleste der hvor det har vært fremkommelig. 
    Det er fremdeles enkelte områder hvor det er forsinkelser, hvor avfallet ikke ble hentet lørdag i uke 3. Dette gjelder områder i Tønsberg og på Nøtterøy. Her fortsetter innsamlingen mandag 22.01. 

    22.01.24: Oppstarten av innsamlingen starter senere enn normalt, for å se an vær- og føreforhold. 
    Innsamlingen av glass- og metallemballasje i enkelte områder i Sande og Hof utsettes en uke til uke 5. Sms blir sendt ut til de det gjelder. 

    23.01.24: Det er forsinkelser på enkelte ruter rundt om i Holmestrand, Tønsberg og Færder. Avfallet samles inn fortløpende, men det må påregnes at det hentes noe senere enn normalt. 
    Holmestrand: det er forsinkelser på innsamlingen av restavfall i Hof og enkelte steder i Sande. 
    Færder: det er forsinkelser på innsamlingen av restavfall i et området på Færder. 
    Tønsberg: det er fremdeles noen som ikke har fått hentet restavfall fra forrige uke. Dette hentes fortløpende i dag. Det er også forsinkelser på innsamlingen av papp og papir enkelte steder. 

    24.01.24: I Tønsberg er det et mindre område ( på Barkåker) hvor restavfall fra forrige uke fremdeles gjenstår, dette hentes i dag onsdag. 
    Det er noen forsinkelser fra innsamlingen tirsdag enkelte steder Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand, her fortsetter innsamlingen i dag onsdag. 

    25.01.24: Innsamlingen er tilnærmet i rute, kun små forsinkelser enkelte steder.