Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Gjenvinning av glass- og metallemballasje?

    Det er et av flere spørsmål som studenten Filip Kirkeng jobber med i sommer. Han jobber for Vesar denne sommeren for å kartlegge og se på løsninger for å bedre kvaliteten på glass- og metallemballasjen som kildesorteres.
    Publisert: 13.07.2022

    Glass- og metallemballasjen som kildesorteres hjemme går videre til Sirkels anlegg i Fredrikstad for videre sortering og håndtering hvor det blir til råvarene som går videre inn i produksjon av nye produkter.
    Feilsortering kan medføre produksjonsstopp i anlegget, og enkelte feilsorteringer kan bidra til at råvarene som benyttes videre forringes.

    - Vesar er en av de ti største leverandørene av glass- og metallemballasje i tonnasje, forteller Filip Kirkeng. Derfor er det ekstra viktig at avfallet vi leverer er av god kvalitet.

    Gjennom sommerprosjektet jobber han med å samle inn og kartlegge informasjon om glass- og metallemballasje, som vil ende opp i en rapport som Vesar kan ta med seg i sitt videre arbeid.

    Fra forbruker til gjenvinningsanlegg
    Så langt har arbeidet bestått i mange forskjellige arbeidsoppgaver som inngår i prosjektet, alt fra planlegging, innsamling av data, befaringer og besøk. blant annet å følge avfallet fra forbruker til gjenvinningsanlegg. Filip har vært med renovatørene på innsamlingsruten for glass- og metallemballasje, for å se avfallet fra slik renovatøren møter det. Han har også vært på omlastingsstasjonen hvor avfallet fra renovasjonsbilen kommer inn, og hvor man får se mengdene som kommer fra innbyggerne. Han har også fulgt avfallet fra omlastings stasjon og hele veien frem til Sirkels anlegg i Fredrikstad.

    I disse dager jobber han spesielt med fellesløsninger for avfall i borettslag, Han har utarbeidet en spørreundersøkelse for å få litt informasjon om hvordan sortering av glass- og metallemballasje foregår i borettslag.

    - Vi ønsker så mange svar på denne korte spørreundersøkelsen som mulig, sier Filip. Så bor du i borettslag i kommunene Horten, Tønsberg, Færder eller Holmestrand så vil vi gjerne at du deltar i undersøkelsen. Vi trekker ut to stykker som vinner en premie bestående av klimatomater veksthuset ved Den Magiske Fabrikken, forteller han. Svarfristen er fredag 22. juli.

    Link til spørreundersøkelsen finner du her:
    https://docs.google.com/forms/d/1mxOHa7SkHSrmutvA2vzHvVrtwDGAFUHBhtL0DYDprgQ/edit

    Varierte og spennende arbeidsoppgaver

    Filip forteller at det har vært morsomt å få jobbe med et prosjekt som dette, hvor man bidrar inn fra start til slutt uten av det er en fasit på arbeidet.

    - Det har vært en litt annen måte å jobbe på enn når man studere, forteller han. Der er det ofte en oppgave med fasit og løsningsforslag. Her har jeg fått jobbet bredere, uten en fast løsning. Jeg har fått prøvd meg på mange, veldig forskjellige oppgaver og har måtte snakke med og samarbeidet med mange forskjellige mennesker. Som ingeniørstudent har det vært både spennende og lærerikt, sier han.

    Vesar har denne sommeren sommerstudenter som jobber med prosjekter innen glass- og metallemballasje og ombruk, og som er en del av REdu. REdu er et initiativ fra Avfall Norge og er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft som blant annet har som mål å synliggjøre bransjens muligheter for studentene. 

    Dette er glass og metallemballasje:
    All emballasje av glass og metall som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsartikler i.
    Glass- og metallemballasjen skal være tom for rester, og legges rett i beholder med oransje lokk uten pose.

    Dette skal ikke sorteres som glass- og metallemballasje:
    Drikkebokser med pant, leveres i en panteautomat.
    Andre produkter laget av metall, som f. eks tørkestativ og bildeler, leveres som metall på gjenvinningsstasjonen.
    Andre knuselige produkter av glass, steintøy, porselen og keamikk har en annen sammensetning enn glassemballasje, og skal derfor ikke i beholderen for glass- og metallemballasje. Porselen og kermamikk kan leveres på gjenvinningsstasjonen.

    Lurer du på hvordan du skal kildesortere et spesielt produkt? Søk det opp på sortere.no og få svar!