Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Priser på gjenvinningsstasjonene

    Planlegger du en tur på gjenvinningsstasjonen den nærmeste tiden? Fra årsskifte justeres prisene på restavfallet.
    Publisert: 30.12.2022

    På gjenvinningsstasjonene er det lagt opp til at mest mulig kan sorteres ut, og at man kun betaler for restavfall. Det meste av det som leveres på gjenvinningsstasjonene kan sorteres ut og leveres gratis. Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes til nye råvarer og produkter. Fra 1. januar 2023 justeres prisene på gjenvinningsstasjonene, og det innføres betaling for det som kalles for ikke-brennbar restavfall.

    Typisk restavfall som leveres på gjenvinningsstasjonen er for eksempel madrasser, skumgummi, presenning, sammensatte materialer og produkter og mdf. Ikke- brennbar restavfall er det som også kan betegnes som masser, det vil si vegg- og gulvfliser fra oppussing, takstein, betong, murstein og jord, sand, stein og grus. Restavfallet går til forbrenning, og ikke- brennbar rest går til deponi.

    De nye prisene for restavfall er 90 kroner pr. sekk og 450 kr pr. halvkubikk. Ikke- brennbar restavfall koster 500 kr per kubikk fra 01.01.23. Det er to år siden prisene ble justert sist.

    Justeringen gjøre med bakgrunn i prisvekst og økte kostnader knyttet til behandling av restavfallet. Samtidig er det basert på prinsippet om at den som levere avfallet er den som skal betaler for det.
    Betaling for restavfall er også et viktig tiltak for målet om økt materialgjenvinning, og bidrar til at folk er mer bevisste på å sortere ut det de kan, fremfor å kaste avfallet samlet som restavfall.

    Sorter avfallet før du drar på gjenvinningsstasjonen
    Vestfoldingene er blant de beste i landet på å kildesortere, og det gjelder også på gjenvinningsstasjonen. Det meste av det som leveres på gjenvinningsstasjonene kan sorteres ut og leveres gratis. Ved å kildesortere avfallet på gjenvinningsstasjonen bidrar du til at mest mulig gjenvinnes til nye råvarer og produkter. Vesar anbefaler at du planlegger besøket før du drar hjemmefra. Ved å sorteres avfallet etter hva det er på forhånd vil leveringen på gjenvinningsstasjonen går raskere og mer smidig. På hjemmesiden til Vesar ligger det kart over hver stasjon som viser hvor de forskjellige avfallstypene skal leveres.