Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Kampen mot hagerømlingene

    Det er mange som bruker feriedagene til å stelle i hagen. Men visste du at noen av plantene dine kan være uønsket i Norge? Det er ikke forbudt å ha disse plantene, men hvis de finner veien over gjerdet eller ut av blomsterbedet kan de spre seg raskt og utgjøre en trussel mot norske plantearter. For å forhindre spredning av invaderende arter bør de fjernes og håndteres på en forsvarlig måte.
    Publisert: 04.07.2023

    Tidligere Svarteliste, nå Fremmedartsliste

    Tidligere snakket man om en såkalt svarteliste, men oversikten kalles nå Fremmedartslisten. Her finner du arter som i stor grad påvirker, reduserer og truer artsmangfold og økosystemer. 

    Mange av disse artene er hardføre og formerer seg raskt, noe som ofte fører til at de utkonkurrerer andre arter. De sprer seg fra hagen din og ut i norsk natur, og kan ha en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet vårt.

    Mer enn 100 av artene på listen finnes i Vestfold og er klassifisert som Høy eller Svært høy risiko – som angir i hvor stor grad arten vil kunne spre seg og påvirke naturmangfoldet.

    Det er per i dag 28 arter som står oppført på en egen liste over forbudte planter i Norge, men fortvil ikke hvis du har noen av dem i hagen din: Du har lov til å ha den der den står, men du kan ikke flytte, gi bort eller selge den videre. Sørg for at den holder seg på samme sted, og ikke blir hagerømlinger (spres utover din hage).

    Hvordan kan du kvitte deg med disse plantene?

    Dersom du skal fjerne planter som er oppført på Fremmedartslisten eller listen over forbudte arter, skal disse håndteres som restavfall. Du kan enten levere dette gratis ved gjenvinningsstasjonene våre eller kaste det i restavfallsbeholderen hjemme. Noen ting det er viktig å passe på:

    • Levere ved gjenvinningsstasjon:
     Plantene må kuttes i mindre biter og legges i gjennomsiktige plastsekker. Merk at disse sekkene ikke skal leveres sammen med annet hageavfall, men som restavfall. På denne måten sikrer vi at plantene ikke sprer seg, men at de går til forbrenning.

    • Kaste det i egen restavfallsbeholder:
     Dersom det er snakk om små mengder, kan dette samles i en vanlig avfallspose og legges i restavfallsbeholderen din hjemme. Det er viktig at du knyter posen godt igjen.

    Det er gratis å levere denne typen plantearter til gjenvinningsstasjonen, til tross for at disse leveres som restavfall.

    Kjente navn på listen

    I Vestfold finner vi flere eksempler på planter merket med svært høy risiko. I følge Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er dette noen av de som forekommer hyppigst: 

    Parkslirekne | Reynoutria japonica

    Rynkerose / Rukkerose | Rosa rugosa

    Kjempespringfrø | Impatiens glandulifera

    Hagelupin | Lupinus polyphyllus