Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Kronprinsen besøker Vesar og kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken

    H.K.H Kronprins Haakon besøker Vesar og kunnskaps- og opplevelsessenteret onsdag 7. september. Den Magiske Fabrikken er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, med gjenvinning av matavfall til klimavennlig drivstoff og produksjon av ny mat.
    Publisert: 23.08.2022

    Det er Vesar, avfallsselskapet i Vestfold, som står bak kunnskaps- og opplevelsessenteret, som er spesielt rettet mot barn og unge. Her får 6. og 9. trinns elever fra Vestfold undervisning i bærekraft, fornybar energi og en mer miljøvennlig adferd.  

    Omvisning i biogassanlegget
    Kronprinsen vil få se og oppleve mye av det samme som elevene får ved et besøk ved senteret. Kronprinsen vil få en omvisning biogassanlegget hvor matavfall fra ca. 1,2 millioner innbygger fra Østlandsområdet gjenvinnes til klimavennlig biogass, verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat. Han vil også få en omvisning i kunnskaps- og opplevelsessenteret, veksthuset hvor det dyrkes klimatomater, og få snakke med både formidlere, elever og samarbeidspartnere.

    Mer bevisst forbruk
    Senterets fremste målsetting er at alle besøkende skal dra hjem med inspirasjon til et mer bevisst forbruk og til å bli bedre til å kildesortere. Gjennom opplevelsesrik, aktiv deltakende læring i autentiske omgivelser får elevene kunnskap innen ulike fagområder.

    Innbyggerne i Vestfold er ledende innen kildesortering og materialgjenvinning av avfall, og Vesar hadde i 2021 en materialgjenvinningsgrad på 66 %.

    Pressekontakt og akkreditering

    Tid: onsdag 7. september kl.10.00- 12.30.

    Adresse: Vesar, Taranrødveien 95 B, 3171 Sem

    Akkreditering: send e-post til kiret@statsforvalteren.no innen fredag 2. september kl. 12. Kopi av gyldig pressekort vedlegges. Detaljert presseprogram ettersendes akkreditert presse.

    Kontaktperson hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
    Kirsti Retvedt, kommunikasjonssjef, E-post: kiret@statsforvalteren.no , tlf.: 908 61 291

    Kontaktperson hos Vesar:
    Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef, E-post: kaia.lind@vesar.no, tlf.: 934 05 003