Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Ombruk - fra bruk og kast til nytt liv

    Vi rydder og kaster som aldri før. Samtidig er ombruk og redesig noe vi alle har hørt om, og som fler og fler er opptatt av. Dette gjelder også for studentene Eirik Søfteland og Fredrik Gillund, som denne sommeren jobber med et ombruksprosjekt for Vesar.
    Publisert: 01.08.2022

    Prosjektet går ut å å kartlegge ombruksmulighetene i Vestfold og ombruksvanene våre, og se på hvordan man på best mulig måte kan bidra til verdiskapning i ombrukssektoren og videre utvikle denne næringen.

    -  Mye av det som leveres på gjenvinningsstasjonene i dag er brukbare ting som kunne vært brukt av andre, forteller Eirik Søfteland. Selv om mange er opptatt av at tingene skal brukes igjen, er det nok enklere å bare kvitte seg med det på gjenvinningsstasjonen.

    Skjulte skatter

    Så langt denne sommeren har de blant annet intervjuet over 100 besøkende på Rygg gjenvinningsstasjon om deres ombruksvaner og behov for tilrettelegging for økt ombruk.

    - Selv om alle syns at ombruk er viktig, kan det være vanskelig å vurdere hva som egner seg for ombruk og ikke, sier Fredrik. Av de vi intervjuet svarte 68 % at de ikke hadde noe som egnet seg for ombruk når de tok turen til gjenvinningsstasjonen. Kun 13 % svarte at de hadde gjenstander med seg som kunne vært brukt om igjen. Så her er det nok noen skjulte skatter, sier han.

    I tillegg til å intervjue kundene på gjenvinningsstasjonen har Eirik og Fredrik sammen med personalet på gjenvinningsstasjonen vært i dialog med kundene og på denne måten fått hentet ut gjenstasjoner som er vurdert egnet til ombruk. Disse gjenstandene er nå lagt ut for salg på Finn.no.

    - Vi har fått inn flere varer som vi har lagt ut på Finn, forteller Fredrik. På denne måten får vi sjekket ut hva som er omsettelig, og hva som er vanskelig å selge. Mange bruker allerede Finn i dag, så her er det muligheter for at enda flere ting kan holdes i omløp. Overskuddet fra salget i kartleggingen går til videreutvikling av Vesars kunnskaps- og opplevelsessenter for barn og unge ved Den Magiske Fabrikken.
    - Og for å få et bredere kunnskapsgrunnlag til en videreutvikling av enkle og an vennlige ombruksløsninger for innbyggerne i Vestfold har vi også laget en liten spørreundersøkelse rettet mot de som ikke er interessert i varene vi legger ut, legger Eirik til.

    Utvikling av en eksisterende næring

    Studentene har i tillegg til undersøkelser og kartleggingen på gjenvinningsstasjonene være på besøk på Haraldsrud i Oslo for å se på deres ombrukstilbud. Det er samlet inn statistikk fra finn.no, ombrukstilbud i Vestfold kartlegges, det samme med bedrifter som driver med redesign og reparasjon. Gjennom innhenting av både data og kunnskap, og uttesting, så skal sommerprosjektet til slutt avsluttes med en rapport. Rapporten skal benyttes inn i Vesars videre arbeid med ombruk og ombruksløsninger. Det er allerede et velfungerende og eksisterende ombruksmarked i dag, så målsettingen er man gjennom prosjektet får et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til en videreutvikling av ombruksmarkedet og ombrukstjenester.

    Spennende, og meningsfull sommerjobb

    Fredrik, som studerer maskin og prosess ved NMBU, syns sommerprosjektet har vært interessant og nyttig.
    - Det har vært inspirerende å få lov til å være med på å forme prosjektet, og være med i alle fasene.  Ikke minst har det vært lærerikt å se hvor viktig det er å legge frem ideer og budskap på en god måte når man skal formidle inn mulige samarbeid via mail, forteller han.

    - Å jobbe med ombruk på denne måten har gitt en del perspektiver knyttet til både ombruk og forbruk mer generelt, forteller Eirik. Det har vært spesielt interessant med samtalene med kundene, og ikke minst den store variasjonen i oppgaver underveis i prosjektet.  
    Eirik er sisteårs lærerstudent på USN (Campus Vestfold), med master i naturfag.

    Vesar har denne sommeren sommerstudenter som jobber med prosjekter innen glass- og metallemballasje og ombruk, og som er en del av REdu. REdu er et initiativ fra Avfall Norge og er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft som blant annet har som mål å synliggjøre bransjens muligheter for studentene.