Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Papirposetest på Revetal

    I disse dager starter en stor papirposetest på Revetal utenfor Tønsberg kommune. Der skal 1600 husstander få utdelt papirposer til matavfall istedenfor bioposene de bruker i dag. Papirposetesten er en del av et større landsdekkende pilotprosjekt.
    Publisert: 08.10.2021

    Med pilotprosjektet skal det utredes om papirposer er egnet til innsamling av matavfall, og hvordan ulike typer nedbrytbare poser påvirker kvaliteten på biogjødselen fra biogassanlegget Den Magiske Fabrikken.

    Å gjenvinne matavfall bidrar til å holde ressursene i kretsløp. Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfallet til tre nye produkter; biogass, grønn CO2 og biogjødsel.

    Hovedutfordringen når matavfall samles inn i plastposer er at noe plast følger med i gjenvinningsprosessen og havner i biogjødselen. Biogjødsel utnyttes som gjødsel til produksjon av ny mat, og i dette kretsløpet hører ikke plast hjemme. Ved den Magiske Fabrikken er det nå installert maskiner som tar ut plasten på en god måte.

    Selv om denne maskinen er en løsning lokalt hos oss har hele bransjen dette som utfordring, i tillegg er denne metoden lite kostnadseffektiv. Hovedhypotesen er derfor at vi er nødt til å få ned andelen plast som går inn i biogassanleggene. Analyser viser at 70% av plasten som finnes i biogjødselen stammer fra posene matavfallet kommer i til anlegget i. Derfor testes nå papirposer.

    For deltagerne på Revetal starter papirposetesten i uke 43 og avsluttes i slutten av uke 47. Tilbakemelding på brukeropplevelsen av papirposer er viktig for pilotprosjektet. Derfor vil deltagerne i etterkant av papirposetesten få en brukerundersøkelse tilsendt. Der ønsker vi tilbakemelding på deres erfaringer med papirposen.

     

    Informasjonsside for testdeltagere