Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet...:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Sortering i julen

    I julen koser vi oss gjerne litt ekstra med både god mat og gaver under treet julaften. Dette blir det gjerne litt ekstra avfall av. Men, er du godt forberedt så vil kildesorteringen kunne gå som en lek også i julen. Da unngår du overfylt restavfallsbeholder, og du bidrar til at avfallet gjenvinnes til nye produkter og råvarer.
    Publisert: 22.12.2022

    Planlegg og forbered kildesorteringen på julaften.
    Gjør klar et system for håndtering av gavepapir og emballasje på forhånd før gavene skal åpnes.
    Med et godt system for sortering av både papir, plastemballasje og restavfall så får du sortert mens pakkene åpner, og du unngår samtidig at det blir mye rot.
    Du kan tilrettelegge ved å gjøre klar egne sekker eller esker for plastemballasje, papir, restavfall og annet avfall før gavene åpnes. Da får du sortert underveis når gavene åpnes.
    Dette gjør det også enklere når du skal rydde avfallet videre til beholderne som står ute.

    Sortering av gavepapir.
    Gavepapiret kommer i mange kvaliteter og farger.
    Glanset gavepapir, med mye farger skal kastes i restavfallet. Dette er ikke egnet for gjenvinning.
    Gråpapir og avispapir, og det som kan betegnes som naturpapir skal derimot kildesorteres som papir.
    Gavebåndene skal i restavfallet. 

    Mat og matavfall:
    Det kjøpes inn og lages mye god mat i julen.
    Bruk gjerne restene til andre retter, til frokost, lunsj og middag.
    Og matavfallet som er igjen kastes som matavfall.
    Viktig at fettet samles opp, og kastes som matavfall. Bruk gjerne tørkepapir for å få med deg alt. Dette legges også i matavfallet.

    Batterier og elektriske produkter:
    Alle batterier skal leveres inn, enten til butikker som selger samme type batteri eller til en gjenvinningsstasjon.
    Batterier som kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko, både i avfallsbeholderen, under transport og på gjenvinningsanlegget.
    Du kan f.eks. samle brukte batterier i et syltetøyglass, og levere de inn regelmessig. For eksempel når du panter flasker.

    Elektriske produkter, dvs. produkter som går på strøm eller batteri, leveres inn til en butikk som selger samme type produkter eller til en gjenvinningsstasjon.

    Kildesortering i jula:
    Vestfoldingene er i landstoppen når det gjelder kildesortering. Likevel er det fremdeles en del som ender i restavfallet som skulle vært sortert ut.
    Analyser av restavfallet viser at rundt halvparten av det som kastes i restavfallsbeholderen kunne vært sortert ut. Mye av dette er matavfall, som skal sorterers i egen beholder.
    Ved å kaste matavfall i restavfallet tas verdifulle ressurser ut av kretsløpet, matavfallet som sorteres ut gjenvinnes til klimavennlig biogass, biogjødsel og fornybar co2 til produksjon av ny mat. I tillegg vil man kunne få utfordringer med lukt, siden matavfallet hentes hver uke, mens restavfallet hver 3. uke.


    Nå som det er jul blir det gjerne litt ekstra avfall, og kanskje også fra noen produkter som du normalt ikke bruker eller kaster så ofte. Da kan du bruke nettsiden sortere.no, eller appen med samme navn, og søke opp den artikkelen det gjelder. På denne måten sikrer du at det du skal kvitte deg med sorteres rett, og at ressursene i avfallet kan utnyttes på best mulig måte. Mange husholdningsartikler er også merket med hvordan de skal kildesorteres.

    Oversikt sortering for typiske juleartikler:
    Batterier:
    skal leveres tilbake til butikk som selger samme type batterier, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.
    Gavepapir: Glanset gavepapir kan ikke gjenvinnes, og skal kastes i restavfallet.
    Gråpapir, avispapir og naturpapir, med eller uten farge/mønster, sorteres som papir
    Gavebånd: Skal i restavfallet
    Vednett/juletrenett: skal i restavfallet
    Ribbefett og Smult: sorteres som matavfall. La gjerne fettet før det legges i pose med matavfall. Bruk gjerne tørkepapir for å få med deg alt, som kan legges sammen med fettet i matavfallsposen.
    Ødelagt juletrepynt av plast og glass:  kastes i restavfallet
    Pappesker, julekort, til-fra-lapper av papir, blader og aviser: sorteres som papir
    Stearinlysstumper og telysholdere: stearinlysstumper og telys kastes i restavfall. Tomme telysholder i metall sorteres i beholder for glass- og metallemballasje. Løsne vekeholderen ved å trykke lett på bunnen av telysholderen.
    Elektriske/ elektroniske produkter; ee-avfall som juletrelys som ikke virker eller andre produkter med lys eller lyd skal leveres til en gjenvinningsstasjon eller til en butikk som selger tilsvarende produkter.
    Brus- og vinflasker uten pant: sorteres som glass- og metallemballasje og legges i beholder med oransje lokk. Husk at glass- og metallemballasje skal legges rett i beholderen uten pose.

    Takk for at du bidrar, og god jul!