Legg inn din adresse i søkefeltet, og finn ut når de ulike avfallstypene hentes hos deg:
  LUKK
  Legg inn din adresse i søkefeltet:

   Hva du vil melde ifra om?
   LUKK
   Jeg vil gjerne motta SMS om når avfallet hentes hos meg.

    Tekstmeldingen sendes ut dagen før din hentedag.
    :
    LUKK

    Sommerrenovasjon

    I de fleste av våre kommuner er fritidseiendommer tilknyttet sommerrenovasjon. Da er fritidseiendommen tilknyttet den ordinære innsamlingsordningen i en tidsavgrenset periode i sommerhalvåret.

    Alle som benytter seg av fritidseiendommen skal kildesortere etter de samme retningslinjene som for fastboende i kommunen. Renovasjonsordningen her kan være annerledes enn der du bor og det du vanligvis gjør. Forskjellene kan være hva som skal sorteres ut, på hvilken måte, hvilke poser som skal benyttes og andre farger på avfallsbeholdere. Derfor er det viktig at du setter deg inn i renovasjonsordningen vår. Ordningen vår består av henteordning og leverordning.

    Få varsel på mobilen før hentedagen din, les mer her. 

    Henteordningen er det du sortere hjemme, og levereordningen er det du selv tar med til en miljøstasjon eller gjenvinningsstasjon. Vi har gjenvinningsstasjon og miljøstasjoner i hver kommune. På gjenvinningsstasjonen kan du sortere ut en rekke avfallstyper samt levere restavfall. På en miljøstasjon kan du kun levere farlig avfall. Miljøstasjoner finner du gjerne i nærheten av en bensinstasjon eller dagligvarebutikk i nærmiljøet.

    Hvordan får jeg matavfallsposer og plastsekker til plastemballasje?
    Det enkleste er å knyte en matavfallspose eller en plastpose på beholderen. På den måten signaliserer du at du trenger nye matavfallsposer eller sekker, og renovatøren vil legge igjen nye til deg ved neste tømmedag. Har du gått helt tom for poser så kan du bestille dette ved å sende e-post til kundeservice eller en melding i appen Min Renovasjon.

    Oversikt over periodene for sommerrenovasjon i de ulike kommunene:
    Færder kommune
    Holmestrand kommune
    Horten kommune
    Tønsberg kommune