Skip to Content

Hytter og fritidsboliger

Forside - Henting av avfall

I de fleste av våre kommuner er fritidseiendommer tilknyttet sommerrenovasjon. Fritidseiendommer er tilknyttet den ordinære innsamlingsordningen i en tidsavgrenset periode i sommerhalvåret. Alle som benytter fritidseiendom skal kildesortere etter de samme retningslinjene som for fastboende.

Renovasjonsordningen her kan være annerledes enn der du bor og det du vanligvis gjør. Alt fra hva som skal sorteres og hvor, hvilke poser som skal benyttes, og uvante farger på beholdere, kan virke forvirrende. Det er derfor viktig at du setter deg inn i renovasjonsordningen vår. Er du usikker, se om du finner svaret her.

 

Hente og levere

Ordningen vår består av en henteordning og en levereordning. Henteordningen er det du sortere hjemme, og levereordningen er det du selv tar med til en miljøstasjon eller gjenvinningsstasjon. Vi har en gjenvinningsstasjon i hver kommune. Der kan man sortere ut en rekke avfall samt levere restavfall. 

På en miljøstasjon kan du kun levere farlig avfall. Miljøstasjonene finner du gjerne i nærheten av en bensinstasjon eller dagligvarebutikk i nærmiljøet.

Matavfallsposer og plastsekk til plastemballasje

Du kan enkelt få nye poser og sekker til matavfall og plastemballasje av oss. Det enkleste er å knyte en matavfallspose eller en plastpose på beholderen. På den måten signaliserer du at du trenger nye matavfallsposer eller sekker, og renovatøren vil legge igjen nye til deg ved neste tømmedag. Har du gått helt tom for poser så kan du bestille dette ved å ringe eller sende e-post til kundeservice.

 

Min Renovasjon

Ønsker du å få varsel på telefonen i forkant av hentedagen, kan du laste ned appen Min Renovasjon. Der kan du legge inn flere adresser på en gang, for eksempel bostedsadresse og adressen til fritidsboligen.
I appen finner du informasjon om våre gjenvinningsstasjoner samt en enkel sorteringsguide.

 

Informasjonsmateriell

Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål om ordningen her eller har behov for informasjonsmateriell. Vi har klistremerker, plakater, kalendere og mye mer. Vi har også sorteringsguide på en rekker utenlandske språk.

Husk at større gjenstander ikke skal settes igjen i nærheten av beholderne. Disse gjenstandene skal leveres til ombruk eller nærmeste gjenvinningsstasjon

Oversikt over periodene for sommerrenovasjon i de ulike kommunene:

 • Færder
  15. april - 15. oktober
 • Holmestrand
  15. april - 15. oktober
 • Horten
  1. mai - 30. september
 • Tønsberg
  1. april - 31. oktober

 

Back to top